30.10.2020

Jubileuszowe 65. Krakowskie Zaduszki Jazzowe – Benefis Marka Stryszowskiego

Jubileuszowe 65. Krakowskie Zaduszki Jazzowe – Benefis Marka Stryszowskiego

„PRZECIEŻ JESZCZE NIE WIECZÓR…”

Benefis Marka Stryszowskiego w formie specjalnie przygotowanego spektaklu z okazji jego 50-lecia pracy twórczej z udziałem artystów, twórców i animatorów kultury. Projekt w swoim założeniu jest działaniem interdyscyplinarnym, który przyświecał beneficjentowi przez cały okres jego działalności artystycznej (np. Laboratorium na żywo z Teatrem Ósmego Dnia, widowisko Ananke, spektakle teatralno-muzyczne: „Droga Krzyżowa – muzyczne obrazy i impresje”, „Z obłoków na ziemię”, „Co może jeden człowiek”). Wymaga on od twórców kunsztu wzajemnego oddziaływania na siebie „live”, aby osiągnąć jak najlepszy wspólny efekt artystyczny poprzez zaangażowanie twórcze wszystkich biorących w nim udział artystów.

Projekt ten upowszechnia zintegrowanie bardzo zatomizowanych obecnie środowisk twórczych, równocześnie jest ukoronowaniem mojego dotychczasowego dorobku artystycznego, a także dalszą kontynuacją artystycznej wizji świata. Równocześnie jest to zamiar przekazania obecnemu i młodszemu pokoleniu, że wspólne działanie różnych środowisk, jak muzyków, aktorów, literatów, tancerzy…. często prowadzi do wypracowania nowego wektora doznań artystycznych.
– Marek Stryszowski

 

W spektaklu wezmą udział:
Jerzy Trela – aktor,
Cezary Chmiel – instrumenty klawiszowe,
Tomasz Kudyk – trąbka,
Kris Bodzoń – bass,
Magdalena Malik – elementy choreograficzno-aktorskie
oraz Jubilat Marek Stryszowski – saksofony, wokal.

 

Więcej informacji – ORGANIZATOR:
www.krakowskiezaduszkijazzowe.dt.pl <kliknij>

 

W budynku NCK obowiązują:
 Procedury bezpieczeństwa w Nowohuckim Centrum Kultury w czasie epidemii SARS-COVID-19 <kliknij>
Uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie oraz stosowanie się do instrukcji pracowników NCK.

Wejście na wydarzenie, możliwe jest po złożeniu oświadczenia o tym, że ten według swojej najlepszej wiedzy, nie jest się osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wraz z oświadczeniem uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnianych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”, pod rygorem odmowy wpuszczenia. Formularze oświadczenia dostępne są w zakładce DO POBRANIA oraz u pracowników obsługi widowni, którym należy wydać wypełnione i podpisane oświadczenie.
Oświadczenie o stanie zdrowia <kliknij>

Piątek, 30.10.2020, Scena NCK
godz. 19:00

Biuro Organizacji Widowni
telefon: 12 644 02 66 wew. 55
e-mail: REZERWACJA@NCK.KRAKOW.PL