Fundusze Europejskie

Modernizacja Sceny NCK

Informacje o modernizacji sali widowiskowej NCK przeprowadzonej w roku 2018 przy zaangażowaniu funduszy unijnych pochodzących z RPO WM na lata 2014-2020.

Rewitalizacja otoczenia NCK

Informacje o modernizacji zmierzającej do przywrócenia funkcji publicznych otoczeniu wokół NCK, która będzie realizowana w latach 2019-2020 przy zaangażowaniu funduszy unijnych pochodzących z RPO WM na lata 2014-2020.