Fundusze Europejskie

 

Modernizacja Sceny NCK

Nowohuckie Centrum Kultury realizuje projekt pod nazwą „Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu”, dofinansowany z Funduszy Europejskich.  Środki z UE wynoszą maksymalnie 1 999 294,93 zł, przy całkowitej wartości projektu 7 982 686,89 zł.

Celem bezpośrednim projektu jest modernizacja i doposażenie sprzętowe sali widowiskowej NCK wraz z zapleczem, natomiast cele długofalowe obejmują wzrost jej wykorzystania, obniżenie kosztów utrzymania obiektu, pozyskanie i utrzymanie nowych odbiorców oferty kulturalnej, zacieśnienie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, a także poprawę wizerunku NCK i Nowej Huty.