Fundusze Europejskie – Rewitalizacja otoczenia NCK

Nowohuckie Centrum Kultury realizuje projekt pod nazwą „Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK”, dofinansowany z Funduszy Europejskich. Środki z UE wynoszą maksymalnie 5 313 919,14 zł przy całkowitej wartości projektu 8 199 707,17 zł. Jego realizacja odbędzie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Celem bezpośrednim projektu jest przywrócenie funkcji publicznych otoczenia wokół budynków Nowohuckiego Centrum Kultury, natomiast cele długofalowe obejmują stworzenie i udostępnienie mieszkańcom Nowej Huty i pozostałych części Krakowa kompleksowej oferty spędzania wolnego czasu, podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników zrewitalizowanego terenu oraz poszerzenie możliwości edukacyjnych i animacyjnych NCK, za sprawą zmodernizowanej infrastruktury zewnętrznej. Celem długofalowym jest również poprawa estetyki przestrzeni publicznej.