Warsztaty logopedyczne dla dzieci

Warsztaty logopedyczne dla dzieci


„Gimnastyka buzi, języka i nie tylko – czyli zabawy rozwijające mowę dziecka”

Dzieci 4-6 letnie.

Profilaktyczne zajęcia logopedyczne, dzięki którym Twoje dziecko:

  • poprawi sprawność swojego języka i warg
  • udoskonali sposób oddychania i mówienia, co pozytywnie wpłynie na jego wyraźną artykulację
  • rozwinie prawidłową artykulację głosek charakterystycznych dla danego okresu rozwojowego (dzieci młodsze – głoski k, g, s, z, c, dz, l, dzieci starsze – sz, rz/ż, cz, dż, r )
  • wzbogaci swój słownik i umiejętność opisywania świata przy użyciu słów, co ułatwi mu pracę z tekstem w szkole i wypowiadanie się na forum klasy
  • nauczy się określać „jakie dźwięki słychać dookoła nas” i „jakie dźwięki słychać w słowach”, co bardzo pomaga w nauce czytania i pisania

Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zabaw.

Informacje i zapisy:

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: oswiatowa@nck.krakow.pl