25.06.2021

Akrobatyka

Akrobatyka

Wznowienie zajęć według NOWEGO harmonogramu od 28.05.2021 r.
dzieci 5-7 lat – poniedziałki, wtorki i piątki, g. 15.00-16.00
dzieci 8-12 lat – poniedziałki, wtorki i piątki, g. 16.15-17.30 oraz 17.45-19.00
młodzież 13+ – poniedziałki i piątki, g. 19.15-20.30

Zajęcia adresowane do dzieci od 5 lat oraz młodzieży. Program obejmuje gimnastykę artystyczną oraz akrobatykę.

Uczestnicy zajęć uczą się podstawowych elementów akrobatycznych, takich jak przewroty, przerzuty, przejścia, stójki oraz pracują nad siłą i gibkością która pomoże im w opanowaniu elementów trudniejszych, takich jak szpagaty czy stanie na rękach. W ramach gimnastyki artystycznej znajdą się także ćwiczenia z przyborami, takimi jak wstążka i obręcz oraz nauka elementów tańca klasycznego i układów choreograficznych.

Zajęcia poprawiają ogólną sprawność uczestników, wzmacniają i uelastyczniają ciało, w przypadku dzieci są dobrą zabawą, a młodzieży pozwalają odkryć nowe sportowo-artystyczne pasje.

Łukasz Buczek

zajęcia:

od 28.05.2021 do 25.06.2021, sala 211
poniedziałek, wtorek, piątek, 15:00 - 16:00 dzieci 5-7 lat
poniedziałek, wtorek, piątek, 16:15 - 17:30 dzieci 8-12 lat
poniedziałek, wtorek, piątek, 17:45 - 19:00 dzieci 8-12 lat

od 28.05.2021 do 25.06.2021, sala 211
poniedziałek, piątek, 19:15 - 20:30 młodzież 13+

100 zł - opłata miesięczna (zajęcia raz w tygodniu)
150 zł - opłata miesięczna (zajęcia dwa razy w tygodniu)
30 zł - jednorazowa wejściówka

Dział Artystyczny
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl

podobne zajęcia