18.03.2019

Religia, filozofia, kultura: Jerozolima – miasto trzech religii

Religia, filozofia, kultura: Jerozolima – miasto trzech religii

Sto lat panowania chrześcijan w Jerozolimie. Pierwsza wyprawa krzyżowa

Wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro

 

Jerozolima pozostawała pod władzą muzułmanów około 1300 lat (632 – 1917),  aż do upadku Imperium Osmańskiego, które rozpadło się w okresie I wojny światowej. W tym długim czasie przez około 100 lat Jerozolima była miastem chrześcijańskim. W 1097 roku Krzyżowcy zdobyli szturmem Jerozolimę i założyli Państwo chrześcijańskie. W ciągu trzech dni  wymordowano w Jerozolimie około trzydziestu tysięcy muzułmanów i Żydów. Reszta ludności uciekła z miasta. Krucjata zakończyła się wielkim zwycięstwem, co ogłoszono w całym chrześcijańskim świecie.

Geneza wypraw krzyżowych związana jest z najazdem plemion tureckich Seldżuków, którzy  przeszli na islam. W 1071 roku Cesarstwo bizantyjskie straciło prawie całą Azję Mniejszą, islam stał się zagrożeniem dla Cesarstwa. Wtedy to cesarz Aleksy I zwrócił się z prośbą do papieża Urbana I o pomoc wojskową. Liczył na elitarny oddział najemników normandzkich, który wspomógł by wojska bizantyjskie. W odpowiedzi papież zorganizował olbrzymią 600 tysięczną armię i ogłosił Świętą Wojnę przeciw islamowi. Armia ta zagrażała nie tylko muzułmanom, ale i Cesarstwu Bizantyjskiemu. Rycerze chrześcijańscy przyoblekli swe zbroje w białe szaty z wielkim krzyżem i wyruszyli na Świętą Wojnę w obronie wiary i Świętego Miasta. Krzyżowcy plądrowali, niszczyli i palili wszystko, co napotkali na swej drodze.

Poniedziałek, 18.03.2019, sala kameralna 203
godz. 18:00

Bilet - 2 zł

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: EDUKACJA@NCK.KRAKOW.PL