26.06.2019

Zespół Góralski „Hamernik”

Zespół Góralski „Hamernik”

hamernik
Zespół Góralski „HAMERNIK” jest zespołem amatorskim. Powstał 19 stycznia 1979 r. Działa przy Nowohuckim Centrum Kultury. Członkami zespołu są osoby w wieku ponad 15 lat, pochodzące przeważnie z Podhala, a zamieszkałe w Krakowie oraz Krakowianie rozmiłowani w folklorze podhalańskim.

„HAMERNIK” prezentuje autentyczny folklor Skalnego Podhala i przedstawia następujące programy: „Radośniki” (chrzciny), „Prucki” (darcie pierza), „Na hamernicką nutę”, „Gwiazda”, „Kolędnicy”, „Szopka hamernicka”, „Wesele góralskie”, „Na hali”, „Przy watrze”, „Zielone Świątki”, „Na scyłśćiy, na zdrowiy”, „W te Godne Święta”, „Młócka”, „Jasełka Góralskie” oraz programy śpiewno-taneczne zależnie od okazji.

Zespół brał udział w rozlicznych imprezach kulturalnych między innymi na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem i zdobył: „Złotą Ciupagę” – 1999 i „Srebrną Ciupagę” (trzykrotnie) w latach 1985, 1989, 1993. Jest wielokrotnym laureatem: przeglądów zespołów w Krakowie, „Festiwalu Folkloru Górali Polskich” w Żywcu, Bukowinie, Poroninie oraz międzynarodowych festiwali w Turcji, Anglii, Francji, Niemczech, Jugosławii, Bułgarii, Słowacji, Ukrainie, Serbii, Węgrzech i Grecji.

Za wybitną działalność artystyczno-społeczną Zespół „HAMERNIK” został wyróżniony:

 • Złotą Odznaką za pracę społeczną dla miasta Krakowa
 • Złotą Odznaką za zasługi dla Zakopanego
 • Złotą Odznaką za zasługi dla Kombinatu Metalurgicznego
 • Odznaką Honorową „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”
 • Odznaką „Honoris Gratia”
 • Medalem Przyjaźni Polsko-Francuskiej
 • Medale Hititów (Turcja)
 • Medalem Pomocnej Dłoni
 • Medalem Krakowskiego Domu Kultury
 • Medalem Festiwali Bristol i Shrewsbery (Anglia)
 • Medalem 700-lecia Miasta Żywca
 • Medalem XXX-lecia FFGP w Żywcu
 • Medalem Miasta Larisa – Grecja
 • Medalem im. Oskara Kolberga
 • Medalem 50-lecia ZPiT „Lublin”
 • Medalem Festiwalu – Vychodna – Słowacja
 • Medalem 650-lecia Miasta Nowego Targu
 • Medalem 40 lecia Targów STL
 • Medalem 85 lecia Związku Podhalan
 • Medalem „Moja Nowa Huta”
 • Medalem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zębie
 • Medal 100-lecia Związku Podhalan
 • wieloma dyplomami uznania i nagrodami

Odbył 43 wojaży zagranicznych, koncertował w ponad dziewięćdziesięciu miejscowościach Polski – w niektórych wielokrotnie. Dał ponad 1270 koncertów.

W ciągu swej działalności artystycznej Zespół „Hamernik” zdobył szerokie uznanie jurorów, zyskał szeroki krąg odbiorców, miłośników i sympatyków podhalańskiej gwary, muzyki, śpiewu, tańca, zwyczajów i obrzędów. Zespół był nagrywany w Polskim Radio i Telewizji oraz w rozgłośniach zagranicznych, w krajach, w których przebywał. „HAMERNIK” posiada też własne nagrania video i magnetofonowe. Wydał cztery taśmy: „Wesele góralskie”, „Na holi”, „Godne święta na Podhalu”, „Na hamernicką nutę” i jedną płytę CD.

 

 

Więcej informacji: www.nck.krakow.pl/zespol-goralski-hamernik <kliknij>

 

Wizyta w Watykanie:

 

 

Wybrane spektakle:

 

Anna i Kazimierz Lassakowie

zajęcia:

od 03.09.2018 do 30.06.2019, sala 208
poniedziałek, 18:30 - 22:00

od 05.09.2018 do 30.06.2019, sala 206
środa, 18:30 - 22:00

od 25.09.2018 do 30.06.2019, sala 208
wtorek, 18:30 - 22:00 grupy naborowe

Dział Artystyczny
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl, hamernik@nck.krakow.pl

podobne zajęcia