17.09.2020

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii – VII edycja

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii – VII edycja

Fundacja Centrum Solidarności – organizator tego wyjątkowego, edukacyjnego wydarzenia zaprasza do udziału w nim szkoły ponadpodstawowe z całej Polski. Na dziewięciu  laureatów czekają indeksy, stypendia naukowe i nagrody rzeczowe, a na nauczycieli nagrody pieniężne.

Dla laureatów I miejsca przewidziane są indeksy na czołowe uczelnie wyższe, natomiast laureaci wszystkich trzech miejsc w nagrodę otrzymają roczne stypendium naukowe oraz bony na wybrane przez siebie publikacje IPN (książki, płyty DVD, gry planszowe). Nauczyciele-opiekunowie laureatów I miejsca również zostaną uhonorowani nagrodą pieniężną oraz publikacjami książkowymi.

 

 

Struktura konkursu:

Na etap szkolny komisja konkursowa przygotuje zestaw pytań podstawowych, na które odpowiedź powinien znać każdy kto kończy szkołę średnią i wkracza w dorosłe życie. Zachęcam nauczycieli do skorzystania z możliwości sprawdzenia wiedzy swoich uczniów na temat wydarzeń ludzi i miejsc, które odegrały ważną rolę w dochodzeniu Polaków do wolności. Temu właśnie służy etap szkolny konkursu.

Etap wojewódzki jest już rywalizacją na wyższym poziomie znajomości historii Polski. W jego organizacji pomagają nam partnerzy organizacyjni – jednostki samorządowe 16 województw Polski. Nowohuckie Centrum Kultury, tradycyjnie już, będzie gościło uczniów małopolskich szkół.

Przed finałem grupa 48 finalistów przyjeżdża do Gdańska na 3-dniową wizytę studyjną, podczas której młodzież bierze udział m.in. w warsztatach tworzenia krótkich form filmowych, autoprezentacji. Nabyte umiejętności wykorzystają podczas egzaminu finałowego, do którego przystąpią już jako trzyosobowa drużyna wojewódzka.

Egzamin finałowy, koncert zespołu muzycznego, pełniącego rolę ambasadora danej edycji konkursu oraz uroczysta gala odbędą się w Szczecinie.

 

Zgłoszenia:

Formularz rejestracyjny do konkursu dostępny jest na stronie www.olimpiadasolidarnosci.pl

 

Nagrody:

Dla laureatów I miejsca przewidziane są indeksy na czołowe uczelnie wyższe, natomiast laureaci wszystkich trzech miejsc w nagrodę otrzymają roczne stypendium naukowe oraz bony na wybrane przez siebie publikacje IPN (książki, płyty DVD, gry planszowe).

Nauczyciele-opiekunowie laureatów I miejsca również zostaną uhonorowani nagrodą pieniężną oraz publikacjami książkowymi

 

Więcej informacji:
www.olimpiadasolidarności.pl
www.facebook.com/olimpiadasolidarnosci

 

W budynku NCK obowiązują Procedury bezpieczeństwa w Nowohuckim Centrum Kultury w czasie epidemii SARS-COVID-19 <kliknij>
Uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie oraz stosowanie się do instrukcji pracowników NCK.

Wejście na wydarzenie, możliwe jest po złożeniu oświadczenia o tym, że ten według swojej najlepszej wiedzy, nie jest się osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wraz z oświadczeniem uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnianych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”, pod rygorem odmowy wpuszczenia. Formularze oświadczenia dostępne są w zakładce DO POBRANIA oraz u pracowników obsługi widowni, którym należy wydać wypełnione i podpisane oświadczenie.
Oświadczenie o stanie zdrowia <kliknij>

Czwartek, 17.09.2020, sala C-3
godz. 10:00

Informacje:

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: EDUKACJA@NCK.KRAKOW.PL