25.06.2021

Młodzieżowa grupa tańca współczesnego

Młodzieżowa grupa tańca współczesnego

Od 1 lutego 2021 prowadzone są próby Młodzieżowej Grupy Tańca Współczesnego do pokazu kończącego sezon 2020/21

Nowa grupa tańca współczesnego dla młodzieży w wieku 14-17 lat, będąca uzupełnieniem regularnej oferty edukacyjnej Krakowskiego Centrum Choreograficznego. Do grupy zapraszamy starsze dzieci, które tańczyły w Hartowni, a także nowych tancerzy oraz osoby początkujące.

Regularne lekcje dwa razy w tygodniu prowadzone są przez doświadczoną pedagożkę tańca Agnieszkę Barańską, odbywają się w profesjonalnej przestrzeni Studia KCC i prowadzą do przygotowania pokazu scenicznego. Na zajęciach używamy techniki tańca współczesnego, elementów pracy w podłodze i improwizacji, ćwiczeń sprawnościowych i pracy grupowej. Kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój fizyczny młodych tancerzy, kształtowanie dobrych nawyków oraz świadomości ciała. Członkowie zajęć wzmacniają również umiejętności społeczne, biorą odpowiedzialność za siebie i grupę, budują więzi koleżeńskie i wzajemnie się wspierają.

zajęcia:

od 02.10.2020 do 25.06.2021, Studio KCC
środa, piątek, 17:00 - 18:15

120 zł - opłata miesięczna
500 zł - opłata semestralna

Krakowskie Centrum Choreograficzne
telefon: 12 644 02 66 wew. 20
e-mail: KCC@NCK.KRAKOW.PL

podobne zajęcia