03.03.2019

„Władysław Rospondek – fotograf z Pleszowa” – wystawa

„Władysław Rospondek – fotograf z Pleszowa” – wystawa

Wystawa w ramach wydarzenia SIŁA FOTOGRAFII

wernisaż wystawy – 31 stycznia (czwartek), g. 18.30, FOTO-GALERIA

 

Władysław Rospondek – ur. w 1930 w Pleszowie, polski artysta fotograf, uhonorowany tytułem Artiste FIAP (AFIAP). Członek rzeczywisty i Artysta Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (AFRP). Członek honorowy Krakowskiego Klubu Fotograficznego.

Władysław Rospondek mieszka w Krakowie, fotografuje od 1950 roku. Po raz pierwszy został nagrodzony w 1960 roku, kiedy to wziął udział w konkursie fotograficznym „Piękno Polski Południowej”. W 1961 roku został członkiem Krakowskiego Klubu Fotograficznego, gdzie w latach późniejszych został członkiem honorowym KKF. Jest współtwórcą Komisji Fotografii Krajoznawczej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Od 1979 roku jest Instruktorem Fotografii PTTK (obecnie zasłużonym). Jest laureatem Nagrody Honorowej im. Fryderyka Kremsera.

Jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych; krajowych i międzynarodowych; indywidualnych, zbiorowych, poplenerowych, pokonkursowych. Prezentował swoje fotografie w krajach takich jak: (m.in.) Anglia, Austria, Czechy, Francja, Hongkong, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Włochy, USA. Brał aktywny udział w Międzynarodowych Salonach Fotograficznych, organizowanych pod patronatem FIAP, zdobywając wiele akceptacji, medali, nagród, wyróżnień, dyplomów, listów gratulacyjnych.

W 2004 roku został przyjęty w poczet członków Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. Decyzją Komisji Kwalifikacji Zawodowych Fotoklubu RP, otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu artysty fotografa, fotografika (legitymacja nr. 186). Pokłosiem udziału w Międzynarodowych Salonach Fotograficznych (pod patronatem FIAP) było przyznanie Władysławowi Rospondkowi (w 2010 roku) tytułu honorowego Artiste FIAP (AFIAP), nadanego przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej FIAP, z siedzibą w Paryżu.

Wybrane wystawy indywidualne: „Od Soczi do Leningradu”; „Nasz Kraków”; „Skalne Podhale”; „Na turystycznych szlakach Polski”; „Na ziemi mojej był K.L. Auschwitz”; „Lata mijają fotografie pozostają”.

Odznaczenia: Medal 150-lecia Fotografii; Złota Odznaka za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa; Srebrna Odznaka za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa; Złota Odznaka Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej; Złota Honorowa Odznaka PTTK; Złota Odznaka Fotografii Krajoznawczej; Srebrna Odznaka Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych; Srebrny Medal Zasłużony dla Fotografii Polskiej; Odznaka Honoris Gratia.

Czwartek, 10.01.2019, FOTO-GALERIA

Piątek, 11.01.2019, FOTO-GALERIA

Sobota, 12.01.2019, FOTO-GALERIA

Niedziela, 13.01.2019, FOTO-GALERIA

Poniedziałek, 14.01.2019, FOTO-GALERIA

Wtorek, 15.01.2019, FOTO-GALERIA

Środa, 16.01.2019, FOTO-GALERIA

Czwartek, 17.01.2019, FOTO-GALERIA

Piątek, 18.01.2019, FOTO-GALERIA

Sobota, 19.01.2019, FOTO-GALERIA

Niedziela, 20.01.2019, FOTO-GALERIA

Poniedziałek, 21.01.2019, FOTO-GALERIA

Wtorek, 22.01.2019, FOTO-GALERIA

Środa, 23.01.2019, FOTO-GALERIA

Czwartek, 24.01.2019, FOTO-GALERIA

Piątek, 25.01.2019, FOTO-GALERIA

Sobota, 26.01.2019, FOTO-GALERIA

Niedziela, 27.01.2019, FOTO-GALERIA

Poniedziałek, 28.01.2019, FOTO-GALERIA

Wtorek, 29.01.2019, FOTO-GALERIA

Środa, 30.01.2019, FOTO-GALERIA

Czwartek, 31.01.2019, FOTO-GALERIA

Piątek, 01.02.2019, FOTO-GALERIA

Sobota, 02.02.2019, FOTO-GALERIA

Niedziela, 03.02.2019, FOTO-GALERIA

Poniedziałek, 04.02.2019, FOTO-GALERIA

Wtorek, 05.02.2019, FOTO-GALERIA

Środa, 06.02.2019, FOTO-GALERIA

Czwartek, 07.02.2019, FOTO-GALERIA

Piątek, 08.02.2019, FOTO-GALERIA

Sobota, 09.02.2019, FOTO-GALERIA

Niedziela, 10.02.2019, FOTO-GALERIA

Poniedziałek, 11.02.2019, FOTO-GALERIA

Wtorek, 12.02.2019, FOTO-GALERIA

Środa, 13.02.2019, FOTO-GALERIA

Czwartek, 14.02.2019, FOTO-GALERIA

Piątek, 15.02.2019, FOTO-GALERIA

Sobota, 16.02.2019, FOTO-GALERIA

Niedziela, 17.02.2019, FOTO-GALERIA

Poniedziałek, 18.02.2019, FOTO-GALERIA

Wtorek, 19.02.2019, FOTO-GALERIA

Środa, 20.02.2019, FOTO-GALERIA

Czwartek, 21.02.2019, FOTO-GALERIA

Piątek, 22.02.2019, FOTO-GALERIA

Sobota, 23.02.2019, FOTO-GALERIA

Niedziela, 24.02.2019, FOTO-GALERIA

Poniedziałek, 25.02.2019, FOTO-GALERIA

Wtorek, 26.02.2019, FOTO-GALERIA

Środa, 27.02.2019, FOTO-GALERIA

Czwartek, 28.02.2019, FOTO-GALERIA

Piątek, 01.03.2019, FOTO-GALERIA

Sobota, 02.03.2019, FOTO-GALERIA

Niedziela, 03.03.2019, FOTO-GALERIA

Wstęp wolny

Dział Fotograficzno-Filmowy
telefon: 12 644 02 66 wew. 30
e-mail: FOTOGALERIA@NCK.KRAKOW.PL