29.05.2017

Pracownia METAfizyczna

Pracownia METAfizyczna

Pracownia METAfizyczna to stała grupa, pracująca ze sobą regularnie dwa razy w tygodniu na technicznych lekcjach tańca współczesnego. Zajęcia przeznaczone są dla tancerzy średnio zaawansowanych i zaawansowanych w technice tańca współczesnego.

Wymagana sprawność fizyczna, dobra koordynacja, zaangażowanie, punktualność, otwartość i gotowość! Dodatkowe punkty za 100 % frekwencję!

Członkowie Pracowni deklarują swoje uczestnictwo w Pracowni na cały sezon artystyczny – zgrana grupa, wspierając się i wzajemnie mobilizując, szybciej robi postępy.
W ciągu roku tancerze Pracowni korzystają nie tylko ze stałych zajęć, ale także zwarsztatów, coachingów, szkoleń zawsze w promocyjnych cenach. Członkowie Pracowni korzystają również z promocyjnej ceny na spektakle prezentowane w KCC.

Ponieważ Pracownia to nie tylko zajęcia, tancerze biorą udział w spotkaniach, prezentacjach i jamach improwizacyjnych, które mają poszerzyć ich wiedzę o tańcu i teatrze oraz stworzyć teoretyczne podłoże do pracy na sali, a następnie na scenie.Postępy tancerzy Pracowni są na bieżąco monitorowane i indywidualnie omawiane na zakończenie każdego semestru.

Każdy tancerz Pracowni może liczyć na wsparcie Centrum w swoich działaniach artystycznych (dostęp do sali, wsparcie merytoryczne, konsultacje). Dla członków Pracowni udział w konkursie choreograficznym 3…2…1…TANIEC! jest bezpłatny.

Tancerze Pracowni METAfizyczna poza regularnymi lekcjami, uczestniczą także w wybranych projektach artystycznych realizowanych przez Grupę Wokół Centrum.

Zajęcia są prowadzone przez tancerki Grupy Wokół Centrum.

Marta Wołowiec i Monika Świeca

zajęcia:

od 03.10.2016 do 30.06.2017, sala 4-C
poniedziałek, środa, 20:00 - 21:30

100 zł - karnet miesięczny

podobne zajęcia