Dwuletnie Studium Tańca – specjalizacja taniec ludowy

Dwuletnie Studium Tańca – specjalizacja taniec ludowy

Program studium obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Pedagogika (wybr. zagadnienia)
 2. Anatomia, fizjologia i biomechanika (wybr. zagadnienia)
 3. Historia tańca i baletu
 4. Rytmika z umuzykalnieniem
 5. Zasady muzyki z elementami form muzycznych
 6. Prawo autorskie
 7. Praca z zespołem
 8. Polska kultura ludowa (wybr. zagadnienia)
 9. Polska muzyka ludowa
 10. Inscenizacja i reżyseria (wybr. zagadnienia)
 11. Kompozycja tańca
 12. Folklor taneczny wybranych regionów Polski
 13. Polskie tańce narodowe
 14. Technika wolna
 15. Podstawy tańca klasycznego z metodyką nauczania (wybr. zagadnienia)

Gwarantujemy wysoki poziom kursu, kadrę specjalistów i pedagogów o najwyższych kwalifikacjach.

Ilość zajęć ogółem:

620 godzin

Sposób organizacji:

 • Kurs trwa 2 lata: cztery semestry
 • Kurs odbywa się w systemie spotkań dwudniowych (sobota i niedziela)
 • Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem, pracą kontrolną lub egzaminem.
 • Uczestnicy otrzymają indeksy.
 • Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia studium wydany rzez Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie. Wraz z dyplomem ukończenia studium, słuchacz otrzymuje suplement potwierdzający kwalifikacje posiadane przez absolwenta studium.
 • Zajęcia odbywają się w Nowohuckim Centrum Kultury.

 

Koszt za 2 lata:

6700 zł

W Nowohuckim Centrum Kultury funkcjonuje restauracja oraz całodobowy parking strzeżony.

Uwaga!
Istnieje możliwość wpłat za każdy semestr osobno lub na raty.

 

Wpłata za kurs

Po uzgodnieniu i podpisaniu umowy uczestnik kursu dokonuje wpłat na drukach wpłaty bankowej na konto NCK:

PKO Bank Polski
08 1020 2892 0000 5602 0591 0130

lub w kasie Nowohuckiego Centrum Kultury.

Sposób zgłoszenia:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie ankiet wraz z załączonymi dokumentami:

 1. kserokopią świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 2. zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie instruktora tańca,
 3. 3 fotografie o wym. 3×4 cm

Adres:

Nowohuckie Centrum Kultury
31-913 Kraków, Aleja Jana Pawła II 232

ankieta kandydata

powrót

6700 zł za dwa lata

Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem telefonu: 600 514 731
adam.sliwa@nck.krakow.pl 

podobne zajęcia