Poruszamy tańcem

w trzech obszarach
ARTYSTYCZNYM

ARTYSTYCZNYM

Produkując własne spektakle jako kolektyw taneczny Grupa Wokół Centrum, współpracując z innymi artystami i tworząc dostępną dla nich przestrzeń do działań twórczych.

EDUKACYJNYM

EDUKACYJNYM

Prowadząc grupy tańca współczesnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizując ogólnopolskie i międzynarodowe warsztaty taneczne, propagując taniec współczesny wśród amatorów oraz wspierając profesjonalizację tańca w ruchu zawodowym.

IMPRESARYJNYM

IMPRESARYJNYM

Organizując festiwale, rezydencje artystyczne, zapraszając przedstawicieli tańca z Polski i zagranicy oraz budując publiczność tańca w Polsce.

Misja

Misja

Działamy w skali lokalnej, miejskiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, jako centrum myśli, edukacji i kreacji twórczej na płaszczyźnie sztuki tańca oraz w obszarach z tańcem związanych. Służymy prezentacji, promocji i profesjonalizacji tańca, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego i teatru tańca. Staramy się komunikować taniec z innymi obszarami sztuki tworząc okazje do interdyscyplinarnych działań i spotkań.

Nasz zespół

Pracujemy jako tancerki, pedagodzy i menedżerowie tańca

Aktualności