zajęcia

Krakowskie Centrum Choreograficzne prowadzi regularną działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych na różnych poziomach zaawansowania.