Kurs psychografologii

Kurs psychografologii

Kurs obejmuje naukę analizy i interpretacji cech osobowościowych człowieka na podstawie charakteru pisma. Umiejętności grafologiczne są często wykorzystywane w różnych instytucjach państwowych, korporacjach itp. Kurs pozwala zdobyć nowe umiejętności, które mogą stać się pasją lub nowym zawodem.

Program warsztatów z psychografologii:

  • Symboliki przestrzeni.
  • Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii.
  • Omówienie katalogu graficznych cech pisma i podpisów analizowanych w trakcie badań identyfikacyjnych oraz ich znaczenie w psychografologii:

* cechy syntetyczne
* cechy topograficzne
* cechy motoryczne
* cechy mierzalne
* cechy strukturalne
* alfabet grafologiczny
* grafologia cyfr
* psychologia środka pisarskiego
* psychologia podłoża dokumentu
* psychologia pasty w środku pisarskim
* psychologia podpisu
* analiza psychografologiczna dokumentów sporządzonych elektronicznie

  • Patologia pisma ręcznego.
  • Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na obraz graficzny a interpretacja psychologiczna.
  • Zarys kryminalistycznych aspektów pismoznawczych.
  • Łączenie rożnych technik analizy osobowości:

* analiza z wyglądu – psychologia ubioru
* analiza rysunku
* psychologia wystroju wnętrza w tym domu
* mowa ciała

  • Ćwiczenia praktyczne.

Opinie z zakresu psychografologii można sporządzać po zaliczeniu II stopnia. Certyfikaty uprawniają do prowadzenia tego typu działalności.

Podczas ćwiczeń praktycznych, uczestnicy zapoznają się z techniką badań pisma ręcznego pod mikroskopem oraz z metodyką interpretacji psychologicznej materiału mikroskopowego.

Prowadzenie: dr Grzegorz Duniec – instruktor psychografologii Polskiego Stowarzyszenia Grafologów

Ilość miejsc ograniczona.

900 zł

podobne zajęcia