Nowohucki Uniwersytet Dzieci – Wydział Robotyki

Nowohucki Uniwersytet Dzieci – Wydział Robotyki

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-9 lat

Robotyka i programowanie jako nowoczesne formy nauki pozwalają na przyswajanie wiedzy z zakresu informatyki oraz nowoczesnych technologii poprzez zabawę. Studenci Wydziału samodzielnie projektują i konstruują roboty, a także tworzą gry komputerowe, co pozwala na rozwijanie umiejętności logicznego i analitycznego myślenia, a także ćwiczy pamięć, rozwija kreatywność, zmusza do poszukiwań nowych, często niestandardowych rozwiązań.

Dla naszych kursantów przygotowaliśmy specjalnie przystosowane do ich wieku zestawy Lego WeDo Education. To linia produktów LEGO, która pozwala dzieciom budować interaktywne zabawki wykorzystujące proste czujniki i silniki, sterowane za pomocą komputera.

Dzięki programowi zajęć możliwe jest ukształtowanie w  przyszłych uczniach działania twórczego, niestandardowego, wymagającego twórczego myślenia i pracy w grupie. Zwiększenie kreatywności, budowanie i weryfikowanie własnych teorii poznawczych, twórcze rozwiązywania problemów oraz ich analizowanie. Oprócz rozwoju zdolności konstruktorskich, dzieci uczestniczące w zajęciach nabędą również umiejętności programowania. Każdy z robotów uruchamiany jest za pomocą komputera wyposażonego w specjalne oprogramowanie pozwalające na wydawanie prostych poleceń. Do dyspozycji kursantów jest szereg rozkazów przedstawionych w formie graficznej, które łączy się w odpowiednie sekwencje tworząc plan działania dla robota. Urządzenia mogą się nie tylko poruszać, ale również mówić, słyszeć i rozpoznawać przeszkody.

Informacje o Nowohuckim Uniwersytecie Dzieci <kliknij>

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 37
e-mail: edukacja@nck.krakow.pl

podobne zajęcia