Nowohucki Uniwersytet Dzieci – Wydział Robotyki i Programowania

Nowohucki Uniwersytet Dzieci – Wydział Robotyki i Programowania

Od lipca 2021 r. wydział został podzielony na dwa:
Wydział Robotyki <więcej informacji – kliknij>
Wydział ProGRAmowania <więcej informacji – kilknij>

 

 

 

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-9 lat

Robotyka i programowanie jako nowoczesne formy nauki pozwalają na przyswajanie wiedzy z zakresu informatyki oraz nowoczesnych technologii poprzez zabawę. Studenci Wydziału samodzielnie projektują i konstruują roboty, a także tworzą gry komputerowe, co pozwala na rozwijanie umiejętności logicznego i analitycznego myślenia, a także ćwiczy pamięć, rozwija kreatywność, zmusza do poszukiwań nowych, często niestandardowych rozwiązań.

 

GRUPA POCZĄTKUJĄCA

Dla naszych najmłodszych kursantów przygotowaliśmy specjalnie przystosowane do ich wieku zestawy Lego WeDo Education. To linia produktów LEGO, która pozwala dzieciom budować interaktywne zabawki wykorzystujące proste czujniki i silniki, sterowane za pomocą komputera.

Dzięki programowi zajęć możliwe jest ukształtowanie w  przyszłych uczniach działania twórczego, niestandardowego, wymagającego twórczego myślenia i pracy w grupie. Zwiększenie kreatywności, budowanie i weryfikowanie własnych teorii poznawczych, twórcze rozwiązywania problemów oraz ich analizowanie. Oprócz rozwoju zdolności konstruktorskich, dzieci uczestniczące w zajęciach nabędą również umiejętności programowania. Każdy z robotów uruchamiany jest za pomocą komputera wyposażonego w specjalne oprogramowanie pozwalające na wydawanie prostych poleceń. Do dyspozycji kursantów jest szereg rozkazów przedstawionych w formie graficznej, które łączy się w odpowiednie sekwencje tworząc plan działania dla robota. Urządzenia mogą się nie tylko poruszać, ale również mówić, słyszeć i rozpoznawać przeszkody.

 

GRUPA ZAAWANSOWANA

Starsi kursanci do dyspozycji na zajęciach mają zestawy Lego Minstorms NXT 2.0 oraz Lego Mindstorms Ev3. To zaawansowane układy, stosowane podczas nauki podstaw robotyki, na większości wyższych uczelni technicznych.

Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji mikrokontrolery, serwomechanizmy, różnego rodzaju czujniki – łącznie ponad 1000 różnych elementów konstrukcyjnych, które pozwalają na stworzenie niemal nieograniczonej ilości różnych urządzeń, a nawet małych modeli systemów produkcyjnych. Nawet podczas jednego spotkania uczniowie są w stanie skonstruować zdolnego do poruszania się robota, wykorzystując w tym celu schemat budowy, a następnie zaprogramować czujnik ultradźwiękowy (podobny do czujników parkowania stosowanych w nowoczesnych samochodach), tak aby robot rozpoznawał przeszkody znajdujące się w jego zasięgu.

W zależności od stopnia zaawansowania uczestników roboty można programować w kilku językach programowania, na początku uczniowie próbują swoich sił w programowaniu graficznym za pomocą środowiska przygotowanego przez firmę  LabView, kolejnym etapem jest programowanie tekstowe oparteg o język C.

 

Informacje o Nowohuckim Uniwersytecie Dzieci <kliknij>

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: edukacja@nck.krakow.pl