24/05/2023

Immotus Verto. Jedyna taka karuzela na świecie

Immotus Verto. Jedyna taka karuzela na świecie

Immotus Verto to niezwykła rzeźba użytkowa stworzona przez francuskiego artystę Christiana Cébé. Karuzela bowiem – poza oczywistą funkcją rozrywkową – niesie głębsze przesłanie. Została stworzona jako dzieło proekologiczne i nie posiada zasilania elektrycznego, a w ruch wprawia ją siła mięśni osób z niej korzystających. Ponadto została stworzona z myślą o ukraińskich dzieciach, które zostały zmuszone do opuszczenia swojego kraju. Zabawa na karuzeli ma odwrócić ich uwagę od traumatycznych przeżyć i wnieść w ich życie trochę radości i śmiechu. Podobnie zresztą jak w życie każdego, kto zechce z niej skorzystać!

Karuzela będzie dostępna w plenerze przez Nowohuckim Centrum Kultury od 27 maja do 12 czerwca. Od poniedziałku do piątku zapraszamy w godzinach od 14.00 do 19.00, a soboty i niedziele w godzinach od 11.00 do 19.00. Dłuższe godziny działania zaplanowano także na 1 czerwca (11.00-19.00) i 3 czerwca (11.00-22.00). Korzystanie z karuzeli jest bezpłatne.
Możliwe zmiany w przypadku złej pogody.

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Internationaler Bund Polska.


Immotus Verto. Єдина карусель такого типу у світі

Immotus Verto – незвичайна функціональна скульптура, створена французьким художником Крістіаном Себе. Окрім очевидної розважальної функції, карусель несе в собі глибший зміст. Вона була створена як екологічний витвір мистецтва і не потребує електроенергії, а працює за рахунок сили м’язів її користувачів. Більше того, вона була створена з думкою о українських дітях, які були змушені покинути свою країну. Розваги на каруселі повинні відволікти їх від травматичного досвіду і принести трохи радості та сміху в їх життя. А також у життя кожного, хто захоче нею скористатися!

З 27 травня по 12 червня карусель працюватиме під відкритим небом перед Новохуцкім центром культури. З понеділка по п’ятницю запрошуємо в годинах з 14:00 до 19:00, а в суботу та неділю – з 11:00 до 19:00. 1 червня (з 11:00 до 19:00) та 3 червня (з 11:00 до 22:00) також заплановано подовжений час роботи. Користування каруселлю безкоштовне.

 

Проект реалізується у співпраці з Фондом Internationaler Bund Poland.

 

 

Місце: виставка під відкритим небом перед Новохуцкім центром культури.

Вхід вільний.

 

Дати проведення:

27 травня – 12 червня

понеділок-П'ятниця: 14.00-19.00

субота-неділя: 11.00-19.00

 

Додатково:

1 червня (четвер): пн. 11.00-19.00

3 червня (субота): 11.00 – 14.00.

 

Можливі зміни у разі поганої погоди.


Immotus Verto. The only carousel of its kind in the world

Immotus Verto is an unusual functional sculpture created by French artist Christian Cébé. This is because the carousel – beyond its obvious entertainment function – carries a deeper message. It was created as a pro-environmental work and is not powered by electricity, and is made to move by the muscle power of those who use it. Moreover, it was created with the thought of Ukrainian children who were forced to leave their country. Playing on the carousel is meant to distract them from their traumatic experiences and bring some joy and laughter into their lives. As well as in the lives of anyone who wishes to use it!

The carousel will be available in the open air in front of the Nowohucki Cultural Center from May 27 to June 12. Monday through Friday we welcome you from 2 p.m. to 7 p.m., and Saturdays and Sundays from 11 a.m. to 7 p.m. Longer opening hours are also planned for June 1 (11 a.m. to 7 p.m.) and June 3 (11 a.m. to 10 p.m.). Using the carousel is free of charge.

 

The project was realized in cooperation with the Internationaler Bund Poland Foundation.

 

 

Place: open air in front of the Nowohucki Cultural Center

Free admission.

 

Date of the event:

May 27 – June 12

Monday – Friday: 14.00-19.00

Saturday-Sunday: 11.00-19.00

 

Additionally:

June 1 (Thursday): g. 11.00-19.00

June 3 (Saturday): g. 11.00-22.00

 

Possible changes in case of bad weather.