21.06.2018

Grupa reżyserska Teatru Ab Intra

Grupa reżyserska Teatru Ab Intra

 

„Reżyser musi nauczyć się sterować emocjami widza, musi mieć świadomość, jak przebiegają one podczas spektaklu, jeśli nie chce zdać się na żywioł. A ten łatwo może zniweczyć jego przesłanie. Dlatego musi w sensie przenośnym – zasiadać na widowni, musi nauczyć się rozumieć odczucia publiczności, oddychać w rytmie jej oddechu, wyczuwać tętno jej serca, aby móc nimi sterować. Od tego w ostatecznym rachunku zależy jego prawdziwy sukces. Nie ten, który wyraża się w pochlebnych recenzjach prasowych, ale w reakcji widowni zgodnej z jego zamierzeniem. Jest to także najwyższa satysfakcja jaką może mu dać ten niewdzięczny zawód.”
– Zygmunt Hubner

Zapraszamy osoby planujące związać swoją przyszłość z reżyserią oraz wszystkich, u których ta myśl dopiero kiełkuje. Od czegoś trzeba zacząć. Reżyserii nie nauczycie się z książek. Scena Ab Intra otwiera Wam pełną możliwość praktycznej weryfikacji marzeń. Macie szansę zebrania pierwszych reżyserskich doświadczeń i konfrontowania ich z publicznością. Będziecie mieli do dyspozycji warsztat aktorski i reżyserski, aktorów amatorów od 4 do 50 roku życia, inspirującą przestrzeń, scenografię, profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie.

 

„Istotą sztuki jest życie spotęgowane i najbardziej ludzkie. Ten tylko kocha twórczo sztukę, czyja miłość dla niej jest miłością dla człowieka i zawartych w nim możliwości i bogactw[…]”

Teatr Ab Intra został założony w 2011 roku. W ciągu sześciu lat działalności na Scenie Ab Intra zostało zrealizowanych 27 spektakli, które obejrzało ponad 5 000 widzów. Celem działalności teatru jest udostępnianie miłośnikom sztuki szerokiego i gruntownego pola do rozwoju artystycznego, twórczych poszukiwań i konfrontacji z widzem. Teatr współtworzą pasjonaci sztuki teatralnej jak również osoby, które poprzez sztukę pragną rozwijać swoją sprawność emocjonalno-intelektualną. Trening aktorski w ramach Teatru Ab Intra obejmuje wprowadzenie i rozwój następujących umiejętności: plastyka i dynamika ciała, wyrazistość ciała, ekspresja, ruch sceniczny, świadomość ciała, ciało w przestrzeni, koordynacja, pamięć ruchowa, pamięć emocjonalna, dykcja i wymowa, emisja głosu, mowa sceniczna, interpretacja tekstów literackich, rozwijanie wyobraźni, budowanie postaci, gest i wola, praca z rekwizytem i kostiumem, pantomima, teatr impro, teatr formy, budowa świata scenicznego, zadania aktorskie, improwizacja, monolog wewnętrzny, teoria teatru, aktor w ujęciu psychologicznym i filozoficzno-antropologicznym, praca nad pełnym spektaklem i jego eksploatacja. Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem technik K. Stanisławskiego, M. Czechowa, T. Kantora J. Grotowskiego oraz indywidualnej techniki prowadzącej Scenę Ab Intra.

Scena Ab Intra…

 

www.facebook.com/TeatrAbIntra
www.facebook.com/TeatrAncymon
www.facebook.com/TeatrEmpiryk

Marlena Topolska

zajęcia:

od 18.09.2017 do 18.06.2018, sala 209
poniedziałek, 19:00 - 22:00 grupa początkujaca

od 19.09.2017 do 19.06.2018, sala 209
wtorek, 19:00 - 22:00 grupa zaawansowana / Teatr Jednego Aktora

od 20.09.2017 do 20.06.2018, sala 209
środa, 18:00 - 21:00 grupa początkująca

od 21.09.2017 do 21.06.2018, sala 209
czwartek, 18:00 - 21:00 grupa zaawansowana / Teatr Jednego Aktora

Dział Artystyczny, pok. 113
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl

podobne zajęcia