Zespół Pieśni i Tańca NOWA HUTA

logo

11 stycznia 2014 r. (sobota), godz. 1700
sala teatralna

Podczas koncertu tradycyjnie dedykowanego wychowankom Zespołu, sympatykom oraz rodzicom i opiekunom. W koncercie wystąpią wszystkie grupy pracujące obecnie w ramach Zespołu, oraz grupa wychowanków. Prezentowane będą polskie tance narodowe i regionalne m.in. tańce regionu rzeszowskiego, spiskiego, sądeckiego, śląskiego, krakowskiego i przeworskiego.

 

 

11 stycznia 2014 r. (sobota), godz. 1700, sala teatralna

logoDoroczny koncert

Podczas koncertu tradycyjnie dedykowanego wychowankom Zespołu, sympatykom oraz rodzicom i opiekunom. W koncercie wystąpią wszystkie grupy pracujące obecnie w ramach Zespołu, oraz grupa wychowanków.
Prezentowane będą polskie tance narodowe i regionalne m.in. tańce regionu rzeszowskiego, spiskiego, sądeckiego, śląskiego, krakowskiego i przeworskiego. Jak co roku odbędą się też premiery.

Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Huta” powstał w 1953 roku w Krakowie. Siedzibą Zespołu jest Nowohuckie Centrum Kultury, a jego skład osobowy stanowią dzieci i młodzież wszystkich typów szkół krakowskich oraz młodzież studencka i pracująca. Obecnie Zespół pracuje w trzech grupach wiekowych. W swoim repertuarze posiada: pieśni i tańce Krakowiaków Wschodnich, Lachów Sądeckich, pieśni i tańce lubelskie, rzeszowskie, łowickie, śląskie, spiskie. Tańce Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Mazowsza i wiele innych.
Oryginalne tańce i pieśni poddane artystycznemu opracowaniu swoją treścią i wykonaniem propagują polski folklor regionalny i narodowy. Zespół „NOWA HUTA” wielokrotnie brał udział w realizacjach telewizyjnych i teatralnych oraz w widowiskach plenerowych. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali krajowych i zagranicznych.

Bilety: 10 zł

Informacje i zamówienia:
Biuro Promocji i Organizacji Widowni
tel. 12 644 24 81, 517 248 619
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

styczen 2014 plakat

076

069