Zespół Pieśni i Tańca NOWA HUTA – koncert

logo

15 czerwca 2014 r. (niedziela), godz. 1800
sala teatralna

Koncert prezentujący pieśni i tance różnych regionów Polski w wykonaniu grupy dziecięcej, młodzieżowej i zaawansowanej Zespołu Pieśni i Tańca NOWA HUTA.
W programie m.in. pieśni i tańce regionu Krakowiaków Wschodnich, regionu przeworskiego, regionu sądeckiego i Beskidu Śląskiego a także tańce mieszczan żywieckich. Koncert jest podsumowaniem sezonu kulturalnego 2013/2014.

 

 

15 czerwca 2014 r. (niedziela), godz. 1800, sala teatralna

logoKoncert na zakończenie sezonu kulturalnego

Koncert prezentujący pieśni i tance różnych regionów Polski w wykonaniu grupy dziecięcej, młodzieżowej i zaawansowanej Zespołu Pieśni i Tańca NOWA HUTA.
W programie m.in. pieśni i tańce regionu Krakowiaków Wschodnich, regionu przeworskiego, regionu sądeckiego i Beskidu Śląskiego a także tańce mieszczan żywieckich. Koncert jest podsumowaniem sezonu kulturalnego 2013/2014.

Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Huta” powstał w 1953 roku w Krakowie. Siedzibą Zespołu jest Nowohuckie Centrum Kultury, a jego skład osobowy stanowią dzieci i młodzież wszystkich typów szkół krakowskich oraz młodzież studencka i pracująca. Obecnie Zespół pracuje w trzech grupach wiekowych. W swoim repertuarze posiada: pieśni i tańce Krakowiaków Wschodnich, Lachów Sądeckich, pieśni i tańce lubelskie, rzeszowskie, łowickie, śląskie, spiskie. Tańce Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Mazowsza i wiele innych.

Oryginalne tańce i pieśni poddane artystycznemu opracowaniu swoją treścią i wykonaniem propagują polski folklor regionalny i narodowy. Zespół „NOWA HUTA” wielokrotnie brał udział w realizacjach telewizyjnych i teatralnych oraz w widowiskach plenerowych. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali krajowych i zagranicznych.

Bilety: 10 zł

Informacje i zamówienia:
Biuro Promocji i Organizacji Widowni
tel. 12 644 24 81, 517 248 619
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

 

afisz

 

076

069