14.09.2014

Wielki Test Języka Angielskiego

wtja logo

14 września 2014 r., godz. 1200

Wielki Test Języka Angielskiego jest ogólnopolskim wydarzeniem edukacyjnym, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest białostocka szkoła językowa Homeschool.

 

wtja logo14 września 2014 mieszkańcy naszego miasta napiszą Wielki Test Języka Angielskiego. Jest to ogólnopol-skie wydarzenie edukacyjne, które po raz trzeci odbędzie się jednocześnie w około osiemdziesięciu miastach Polski. Centrum Języków Obcych Nowohuckiego Centrum Kultury postanowiło dołączyć do akcji testowania Polaków jako organizator lokalny – chcemy promować naukę języka angielskiego, umożliwić mieszkańcom bezpłatne sprawdzenie kompetencji języka angielskiego oraz udowodnić, że Kraków zna angielski.

Poprzednie edycje
Pierwsza edycja WTJA odbyła się 17 czerwca 2012 roku w 35 miastach Polski. Ogólnopolski test stwierdził, że Polska zna angielski na poziomie B1+. Druga edycja została przeprowadzona 9 czerwca 2013 w 49 miastach Polski i pomimo większej ilości uczestników, Polacy podciągnęli się w angielskim i udowodnili, że posługują się angielskim na B2. Podczas dwóch pierwszych edycji w wydarzenie zaangażowało się 60 miast, dzięki czemu zostało przetestowanych ponad 10 tys. Polaków. Wielki Test Języka Angielskiego spotkał się z przychylnym nastawieniem władz lokalnych poszczególnych miast Polski, gdzie większość miast otrzymała honorowe patronaty prezydentów, wójtów, burmistrzów.
Ideę Wielkiego Testu poparło również wiele znanych osób: m.in. Kamil Stoch, Marcin Daniec, prof. Jerzy Buzek, Piotr Gruszka, Tomasz Olbratowski, Cezary Pazura, Jan Peszek, Małgorzata Potocka, Jerzy Stuhr, Joanna Trzepiecińska, Jan Wieczorkowski, Maciej Wojdyła.
Wydarzenie spotkało się także z niemałym zainteresowaniem mediów, lokalna telewizja, prasa, portale internetowe oraz rozgłośnie radiowe udzieliły patronatu medialnego, a podczas drugiej edycji ukazało się aż 300 publikacji internetowych na temat Wielkiego Testu Języka Angielskiego.

Misja Wielkiego Testu Języka Angielskiego
Misją WTJA jest promowanie potrzeby kształcenia językowego. To wydarzenie ma uświadamiać Polakom, że angielski jest w tej chwili podstawą samorozwoju i osiągnięcia sukcesów zawodowych. Znajomość tego języka otwiera dostęp do wszelkiej potrzebnej wiedzy. Wielki Test Języka Angielskiego ma również na celu wyrównywanie szans. Dzięki tej społecznej inicjatywie istnieje coroczna możliwość bezpłatnego sprawdzenia swoich kompetencji językowych przez Polaków (kontrolowanie samorozwoju językowego).

Jak to się odbywa?
Organizator ogólnopolski – szkoła językowa Homeschool, zaprasza szkoły językowe z różnych miast do współorganizacji Wielkiego Testu Języka Angielskiego w całej Polsce. Każda miejscowość gromadzi w odpowiednim miejscu (teatr, filharmonia, itp.) mieszkańców na napisanie testu sprawdzającego poziom kompetencji językowych. Lokalnym imprezom towarzyszą liczne atrakcje. Po kilku-kilkunastu dniach wszyscy uczestnicy wydarzenia w Polsce otrzymują wyniki, określające ich poziom na skali CEFR.

Test powstanie we współpracy ETS Global – międzynarodowym wydziałem ETS (Educational Testing Se-rvice). ETS to największa niezależna amerykańska organizacja na świecie, zajmująca się testowaniem i ba-daniami edukacyjnymi w obszarze języków obcych.
 

http://www.krakow.znaangielski.pl
http://www.facebook.com/KrakowZnaAngielski

wtja plakat

Niedziela, 14.09.2014