Wielki Test Języka Angielskiego

wtja logo
14 września 2014 r., godz. 1200 Wielki Test Języka Angielskiego jest ogólnopolskim wydarzeniem edukacyjnym, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest białostocka szkoła językowa Homeschool.