27.03.2023

Teatr Ab Intra

Teatr Ab Intra

Teatr Ab Intra jest amatorskim teatrem repertuarowym. Został założony w 2011 roku w Nowohuckim Centrum Kultury. Celem działalności teatru jest udostępnianie miłośnikom sztuki szerokiego i gruntownego pola do samorozwoju, rozwoju artystycznego, twórczych poszukiwań i kontaktu z widzem. Teatr Ab Intra współtworzą pasjonaci sztuki teatralnej, jak również osoby, które poprzez sztukę pragną wielowymiarowo rozwijać samego siebie. Warsztaty teatralne zespołu prowadzone są z wykorzystaniem technik K. Stanisławskiego, M. Czechowa, T. Kantora, J. Grotowskiego oraz metod z obszaru psychologii.  Tematy zajęć skoncentrowane na rozwoju osobowym obejmującym sferę psychospołeczną, podmiotową i duchową oraz tematy zajęć prowadzonych ściśle pod kątem aktorstwa wzajemnie się przenikają i uzupełniają stanowiąc drogę do kształtowania samoświadomości i tym samym nabywania umiejętności świadomego używania podstawowego narzędzia pracy aktora, jakim jest aktor – człowiek, czyli jego ciało i dusza. Efektami całorocznej pracy zespołu są projekty teatralne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz grup zorganizowanych i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do roku 2022 na scenie Ab Intra zostało zrealizowanych 50 spektakli. Ponadto, członkowie teatru zapraszani są do działań stanowiących oprawę artystyczną wydarzeń organizowanych w Nowohuckim Centrum Kultury oraz do współpracy z innymi  teatrami i instytucjami kultury.

Praca warsztatowa obejmuje rozwój wszystkich obszarów funkcjonowania człowieka, niezbędnych w sztuce aktorskiej i przydatnych w życiu codziennym, m.in:

– rozwój sfery poznawczej (pamięć, zdolność utrzymywania uwagi, zdolność przerzutności i podzielności uwagi, percepcja, rozwijanie wyobraźni  i kreatywnego myślenia, myślenie twórcze, myślenie logiczne, utrzymywanie uwagi scenicznej, samokontrola, samoobserwacja, motywacja, odporność psychiczna),

– rozwój sfery emocjonalnej (świadomość i kontrola emocji, ekspresja emocji, pamięć emocjonalna, współodczuwanie, generowanie pożądanych dla roli emocji, rozwój wrażliwości),

– rozwój sfery fizycznej – trenowanie kondycji psychofizycznej, kształtowanie świadomości ciała i rozwój jego możliwości (motoryka, plastyka, dynamika, wyrazistość, koordynacja, ekspresja, ruch autentyczny, gestykulacja, świadomość ciała i ruchu w przestrzeni, pamięć ruchowa, ruch sceniczny, ruch w świetle scenicznym),

– rozwój umiejętności interpersonalnych, otwartości i odwagi w wyrażaniu samego siebie,

– nabywanie umiejętności współpracy w grupie i odpowiedzialności,

– rozwój umiejętności organizacyjnych, sumienności i rzetelności,

– rozwój refleksyjności,

– poznawanie  i stosowanie strategii radzenia sobie ze stresem i technik relaksacji.

– kształtowanie mowy scenicznej (wymowa, dykcja, emisja głosu, intonacja),

– kształtowanie umiejętności improwizacji aktorskiej i spontaniczności w działaniu,

– interpretowanie tekstów literackich i utworów muzycznych pod kątem aktorskim,

– budowanie postaci scenicznej (wiarygodność w roli, wewnętrzne zaangażowanie, psychologia postaci, charakterystyczność, mowa niewerbalna, monolog wewnętrzny, wewnętrzne samopoczucie sceniczne, obrazy mentalne, podświadomość w samopoczuciu scenicznym i kształtowaniu postaci, autentyczność w relacji do innych postaci i kreowanego świata scenicznego, atmosfera, ekspresja, różnorodność środków wyrazu),

– monodram, teatr ruchu, teatr formy, teatr impro, gry i zabawy parateatralne,

– style gry aktorskiej (klasyczny, dramatyczny, komediowy, pantomimiczny),

– proces budowania spektaklu/świata scenicznego

– nabywanie i rozwijanie umiejętności reżyserskich. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/TeatrAbIntra

YouTube:

“Miłość pod powierzchnią”: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjVo3sMb_aaoTHu79OEiIU6bgrN3rFhbc

Etiudy teatralne https://www.youtube.com/playlist?list=PLjVo3sMb_aapQ44uKSvgV-QAsYU6BqDR5

„Egzystencja w czasach pandemii” https://www.youtube.com/playlist?list=PLjVo3sMb_aaoDm_ZQoirxSNm14IWFjbjL 

 

Informacje organizacyjne

Zajęcia  odbywają się w stałych grupach, w  formie regularnych spotkań warsztatowych i  prób od września do końca czerwca. W lipcu i podczas ferii zimowych prowadzone są zajęcia otwarte. We wrześniu odbywa się rekrutacja nowych członków teatru.

Udział w zajęciach

– Regularna obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Zajęcia każdej grupy odbywają się dwa razy w tygodniu i  każde z nich trwają trzy godziny zegarowe. Planowane nieobecności, spóźnienia lub konieczność opuszczenia zajęć przed ich zakończeniem –  należy zgłaszać z wyprzedzeniem osobie prowadzącej.

– W miesiącu poprzedzającym premierę spektaklu częstotliwość prób jest zwiększona. Terminy prób ustalane są w porozumieniu z zespołem. Zrealizowane spektakle grane są w kolejnych sezonach artystycznych. 

– Z uwagi na to, że zajęcia mają charakter praktyczny i w dużym stopniu angażujący fizycznie, przed  rozpoczęciem zajęć należy zgłosić osobie prowadzącej ewentualne występowanie problemów zdrowotnych, w których wskazane jest ograniczenie wysiłku fizycznego i/lub ograniczenie wysiłku psychofizycznego.

– Bezpośrednio przed zajęciami nie jest wskazane spożywanie obfitych posiłków.

– Przed rozpoczęciem zajęć należy ściągnąć wszelką biżuterię, zegarek, twarde spinki do włosów i inne elementy, które mogłyby stanowić zagrożenie podczas ćwiczeń fizycznych. Osoby, które noszą okulary proszone są, by w miarę możliwości podczas zajęć korzystać z soczewek.

– Podczas zajęć obowiązuje wygodny, niekrępujący ruchów strój oraz lekkie obuwie lub skarpety antypoślizgowe.

– Należy wyposażyć się w płyny do picia. 

 

PORTFOLIO Sceny Ab Intra

GALERIA:
https://nck.krakow.pl/teatr-ab-intra-2/

Marlena Topolska

zajęcia:

od 05.09.2022 do 19.06.2023, studio teatralne 209
poniedziałek, 19:00 - 22:00 grupa A

od 07.09.2022 do 21.06.2023, studio teatralne 209
środa, 18:00 - 21:00 grupa A

od 06.09.2022 do 20.06.2023, studio teatralne 209
wtorek, 19:00 - 22:00 grupa B

od 08.09.2022 do 22.06.2023, studio teatralne 209
czwartek, 18:00 - 21:00 grupa B

500 zł - opłata semestralna
180 zł - opłata miesięczna
40 zł - jednorazowa wejściówka

Dział Artystyczny
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl,

podobne zajęcia