17.06.2024

Teatr Ab Intra

Teatr Ab Intra

Teatr Ab Intra jest amatorskim teatrem repertuarowym, fundamentem Teatralnej Sceny Ab Intra. Został założony przez Marlenę Topolską w 2011 roku w Nowohuckim Centrum Kultury. Celem działalności teatru jest udostępnianie miłośnikom sztuki szerokiego i gruntownego pola do samorozwoju, rozwoju artystycznego, twórczych poszukiwań i kontaktu z widzem. Teatr Ab Intra współtworzą pasjonaci sztuki teatralnej, jak również osoby, które poprzez sztukę pragną wielowymiarowo rozwijać samego siebie. Warsztaty teatralne zespołu prowadzone są z wykorzystaniem zmodyfikowanych technik K. Stanisławskiego, M. Czechowa, T. Kantora, J. Grotowskiego oraz metod z obszaru psychologii.  Tematy zajęć skoncentrowane na rozwoju osobowym obejmującym sferę psychospołeczną, podmiotową i duchową oraz tematy zajęć prowadzonych ściśle pod kątem aktorstwa wzajemnie się przenikają i uzupełniają stanowiąc drogę do kształtowania samoświadomości i tym samym nabywania umiejętności świadomego używania podstawowego narzędzia pracy aktora, jakim jest aktor – człowiek, czyli jego ciało i dusza. Efektami całorocznej pracy zespołu są projekty teatralne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz grup zorganizowanych i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do roku 2023 na scenie Ab Intra zostało zrealizowanych 55 spektakli. Ponadto, członkowie teatru zapraszani są do działań stanowiących oprawę artystyczną wydarzeń organizowanych w Nowohuckim Centrum Kultury oraz do współpracy
 z innymi  teatrami i instytucjami kultury.

Praca warsztatowa  obejmuje rozwój wszystkich obszarów funkcjonowania człowieka, niezbędnych w sztuce aktorskiej i przydatnych w życiu codziennym, m.in:

– rozwój sfery poznawczej (pamięć, zdolność utrzymywania uwagi, zdolność przerzutności i podzielności uwagi, percepcja, rozwijanie wyobraźni  i kreatywnego myślenia, myślenie twórcze, myślenie logiczne, utrzymywanie uwagi scenicznej, samokontrola, samoobserwacja, motywacja, odporność psychiczna),

– rozwój sfery emocjonalnej (świadomość i kontrola emocji, ekspresja emocji, pamięć emocjonalna, współodczuwanie, generowanie pożądanych dla roli emocji, rozwój wrażliwości),

– rozwój sfery fizycznej – trenowanie kondycji psychofizycznej, kształtowanie świadomości ciała i rozwój jego możliwości (motoryka, plastyka, dynamika, wyrazistość, koordynacja, ekspresja, ruch autentyczny, gestykulacja, świadomość ciała i ruchu w przestrzeni, pamięć ruchowa, ruch sceniczny, ruch w świetle scenicznym),

– rozwój umiejętności interpersonalnych, otwartości i odwagi w wyrażaniu samego siebie,

– nabywanie umiejętności współpracy w grupie i odpowiedzialności,

– rozwój umiejętności organizacyjnych, sumienności i rzetelności,

– rozwój refleksyjności,

– poznawanie  i stosowanie strategii radzenia sobie ze stresem i technik relaksacji.

– kształtowanie mowy scenicznej (wymowa, dykcja, emisja głosu, intonacja),

– kształtowanie umiejętności improwizacji aktorskiej i spontaniczności w działaniu,

– interpretowanie tekstów literackich i utworów muzycznych pod kątem aktorskim,

– budowanie postaci scenicznej (wiarygodność w roli, wewnętrzne zaangażowanie, psychologia postaci, charakterystyczność, mowa niewerbalna, monolog wewnętrzny, wewnętrzne samopoczucie sceniczne, obrazy mentalne, podświadomość w samopoczuciu scenicznym i kształtowaniu postaci, autentyczność w relacji do innych postaci i kreowanego świata scenicznego, atmosfera, ekspresja, różnorodność środków wyrazu),

– monodram, teatr ruchu, teatr formy, teatr impro, gry i zabawy parateatralne,

– style gry aktorskiej (klasyczny, dramatyczny, komediowy, pantomimiczny),

– proces budowania spektaklu/świata scenicznego

– nabywanie i rozwijanie umiejętności reżyserskich. 

 

*Od października 2023 r. uruchamiamy konsultacje/zajęcia indywidualne <więcej informacji – kliknij>

Zapraszamy na nie osoby, które:
– są zainteresowane interpretacją i analizą tekstów literackich pod kątem egzaminów do szkół teatralnych;
– chcą przygotowywać się do konkursów artystycznych (m.in. recytatorskich);
– chcą stworzyć monodram, duodram, triodram i inne formy teatralne;
– chcą wyreżyserować spektakl lub krótszą formę teatralną;
– potrzebują konsultacji pod kątem rozwoju aktorskiego;
– potrzebują konsultacji  pod kątem rozwoju osobistego;
– doświadczają trudności psychologicznych na drodze rozwoju aktorskiego.

Konsultacje odbywają się we wtorki w g. 19:00-22:00 i  we czwartki w g. 16:00-21:00. Godziny konsultacji i ich czas oraz forma współpracy są ustalane bezpośrednio z prowadzącą.

 

Informacje organizacyjne

Terminy

Poniedziałki
19:15-22:00 Teatr Ab Intra (zajęcia grupowe dla młodzieży od 16 lat i dorosłych)

Wtorki
19:00-22:00 Scena Ab Intra – praca repertuarowa, spektakle, konsultacje indywidualne (harmonogram ustalany na bieżąco z zespołem i osobami zainteresowanymi)

Środy
18:00-21:00 Teatr Ab Intra (zajęcia grupowe dla młodzieży od 16 lat i dorosłych)

Czwartki
16:00-21:00 Scena Ab Intra – praca repertuarowa, spektakle, konsultacje indywidualne (harmonogram ustalany na bieżąco z zespołami i osobami zainteresowanymi)

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

 • Zajęcia  odbywają się w stałych grupach, w  formie regularnych spotkań warsztatowych: grupowych
  i indywidualnych, konsultacji oraz prób od września do końca czerwca.
 • W lipcu i podczas ferii zimowych prowadzone są zajęcia otwarte. We wrześniu odbywa się rekrutacja nowych członków teatru.
 • Zajęcia grupowe odbywają się w poniedziałki i we środy.
 • Harmonogram zajęć/prób/konsultacji organizowanych we wtorek i czwartek jest ustalany bezpośrednio z zespołami  i osobami zainteresowanymi.
 • Terminy konsultacji indywidualnych są ustalane w porozumieniu z prowadzącą.
 • Regularna obecność uczestników w ustalonych z prowadzącą terminach  zajęć jest obowiązkowa.
 • Każde zajęcia grupowe trwają trzy godziny zegarowe.
 • Planowane nieobecności, spóźnienia lub konieczność opuszczenia zajęć przed ich zakończeniem –  należy zgłaszać z wyprzedzeniem osobie prowadzącej.
 • W miesiącu poprzedzającym premierę spektaklu częstotliwość prób jest zwiększona. Terminy prób ustalane są w porozumieniu z zespołem. Zrealizowane spektakle grane są w kolejnych sezonach artystycznych. 
 •  Z uwagi na to, że zajęcia mają charakter praktyczny i w dużym stopniu angażujący fizycznie, przed  rozpoczęciem zajęć należy zgłosić osobie prowadzącej ewentualne występowanie problemów zdrowotnych, w których wskazane jest ograniczenie wysiłku fizycznego i/lub ograniczenie wysiłku psychofizycznego.
 • Bezpośrednio przed zajęciami nie jest wskazane spożywanie obfitych posiłków.
 • Przed rozpoczęciem zajęć należy ściągnąć wszelką biżuterię, zegarek, twarde spinki do włosów i inne elementy, które mogłyby stanowić zagrożenie podczas ćwiczeń fizycznych. Osoby, które noszą okulary proszone są, by w miarę możliwości podczas zajęć korzystać z soczewek.
 • Podczas zajęć obowiązuje wygodny, niekrępujący ruchów strój oraz lekkie obuwie lub skarpety antypoślizgowe.
 • Należy wyposażyć się w napoje. 
 • Przed przystąpieniem do zajęć należy zapoznać się z regulaminem NCK

 

Aktualne Portfolio Scena Ab Intra 2023

GALERIA:
https://nck.krakow.pl/teatr-ab-intra-2/

 

ZAPISY

KONSULTACJE:
Przy zgłoszeniu proszę podać adres e-mail, telefon kontaktowy, wiek oraz główny cel konsultacji.
Po dokonaniu zgłoszenia, osoba prowadząca skontaktuje się mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia terminu  pierwszego spotkania.

ZAJĘCIA GRUPOWE:
Przy zgłoszeniu prosimy podać adres e-mail, telefon kontaktowy, wiek i wymiar zajęć (raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu) oraz wybraną formę opłaty

Marlena Topolska

zajęcia:

od 02.10.2023 do 24.06.2024, studio teatralne 209
poniedziałek, 19:15 - 22:00 grupa A (zajęcia grupowe dla młodzieży od 16 lat i dorosłych)

od 04.10.2023 do 26.06.2024, studio teatralne 209
środa, 18:00 - 21:00 grupa A (zajęcia grupowe dla młodzieży od 16 lat i dorosłych)

od 03.10.2023 do 25.06.2024, studio teatralne 209
wtorek, 19:00 - 22:00 grupa B Scena Ab Intra - praca repertuarowa, spektakle, konsultacje indywidualne (harmonogram ustalany na bieżąco z zespołem i osobami zainteresowanymi)

od 05.10.2023 do 27.06.2024, studio teatralne 209
czwartek, 16:00 - 21:00 grupa B Scena Ab Intra - praca repertuarowa, spektakle, konsultacje indywidualne (harmonogram ustalany na bieżąco z zespołem i osobami zainteresowanymi)

550 zł - opłata semestralna (zajęcia dwa razy w tygodniu)
200 zł - opłata miesięczna (zajęcia dwa razy w tygodniu)
350 zł - opłata semestralna (zajęcia raz w tygodniu)
160 zł - opłata miesięczna (zajęcia raz w tygodniu)
40 zł - jednorazowa wejściówka

Dział Artystyczny
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl,

podobne zajęcia