13.05.2019

Religia, filozofia, kultura: Jerozolima – miasto trzech religii

Religia, filozofia, kultura: Jerozolima – miasto trzech religii

Utworzenie państwa Izrael. Konflikty religijne i polityczne

Wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro

 

Wiek XX przyniósł nowe konflikty na Bliskim Wschodzie, w których centrum znalazła się Jerozolima. W 1917 roku rozpadło się Imperium Osmańskie, na którego gruzach powstało sześć nowych państw: Turcja, Liban, Syria, Irak, Palestyna i Transjordania. Po I wojnie światowej w  nowych państwach arabskich (oprócz Turcji) władzę sprawowały Francja i Wielka Brytania poprzez mandaty na mocy decyzji nowo powstałej Ligi Narodów. Brytyjczycy sprawujący mandat w Palestynie sprzyjali ruchom syjonistycznym, których celem było „stworzenie ojczyzny dla narodu żydowskiego w Palestynie”. Pojawiły się pierwsze konflikty żydowsko – arabskie, związane z napływem ludności żydowskiej i wykupem żyznych ziem, na których do tej pory mieszkali Arabowie.

 

Poniedziałek, 13.05.2019, sala kameralna 203
godz. 18:00

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: EDUKACJA@NCK.KRAKOW.PL