27.06.2018

Pracownia PRO

Pracownia PRO

Pracownia PRO to stała grupa tańca współczesnegopracująca regularnie trzy razy w tygodniu – wymagająca i dla wymagających! Zajęcia przeznaczone są dla tancerzy zaawansowanych, chcących pracować intensywnie doskonaląc swoje umiejętności i poziom techniczny lub dla osób przygotowujących się do egzaminów na wyższe uczelnie artystyczne. Wymagana duża sprawność fizyczna, dobra kondycja, zaangażowanie, odpowiedzialność, determinacja i punktualność!

Zajęcia prowadzone są przez tancerki Grupy Wokół Centrum: Agatę Moląg, Monikę Świecę i Martę Wołowiec.

Członkowie Pracowni deklarują swoje uczestnictwo w Pracowni na cały sezon artystyczny – zgrana grupa, wspierając się i wzajemnie mobilizując, szybciej robi postępy. Ponieważ Pracownia to nie tylko zajęcia, tancerze biorą udział w spotkaniach, prezentacjach i jamach improwizacyjnych, które mają poszerzyć ich wiedzę o tańcu i teatrze oraz stworzyć teoretyczne podłoże do pracy na sali, a następnie na scenie.Postępy tancerzy Pracowni są na bieżąco monitorowane i indywidualnie omawiane na zakończenie każdego semestru. Każdy tancerz Pracowni może liczyć na wsparcie Centrum w swoich działaniach artystycznych (dostęp do sali, wsparcie merytoryczne, konsultacje). Dla członków Pracowni udział w konkursie choreograficznym 3…2…1…TANIEC! jest bezpłatny.

Pracownia PRO jest grupą nastawioną na mocną pracę techniczną i bardzo zintegrowaną w swojej idei. W ramach regularnych lekcji i prób, tancerze przygotowują własny spektakl. Tegoroczną pracę nas repertuarem poprowadzi Agata Moląg.

Zajęcia od 18. roku życia.

Start: 2 października 2017 r.

www.nck.krakow.pl/kcc

Agata Moląg, Marta Wołowiec, Monika Świeca

zajęcia:

od 02.10.2017 do 29.06.2018, Studio KCC
poniedziałek, środa, 20:00 - 21:29 lekcja techniczna razem z pracownią META fizyczna

od 02.10.2017 do 29.06.2018, Studio KCC
wtorek, 19:00 - 21:00 praca nad repertuarem

150 zł - karnet miesięczny

Informacje i zapisy:

podobne zajęcia