17.06.2024

Pracownia Pro

Pracownia Pro

Pracownia Pro to stała grupa, spotykająca się regularnie dwa razy w tygodniu na lekcjach tańca współczesnego z elementami zadań twórczych i praktyk improwizacyjnych. Zajęcia przeznaczone są dla pełnoletnich tancerzy zaawansowanych w technice tańca współczesnego oraz gotowych na poszukiwania w zakresie kreatywnej pracy z ciałem. Członkowie Pracowni Pro deklarują swoje uczestnictwo w zajęciach na cały sezon artystyczny.

Zajęcia grupy zaawansowanej Pracownia Pro bazują na badaniu i eksplorowaniu własnej ekspresji ruchowej oraz praktyce różnych strategii tańca współczesnego. Uczestnicy w ramach zajęć rozwijają ogólną sprawność i mobilność ciała oraz pogłębiają świadomość i percepcję ruchu. Zajęcia zawierają techniczne ćwiczenia obejmujące pracę z: ciężarem ciała, dynamiką, uwalnianiem blokad ciała, przepływem, z podłogą oraz z oddechem, ale również pracę nad poszerzaniem własnego języka ruchowego dzięki ćwiczeniom kreatywnym i pracy z improwizacją ruchową. Lekcje skoncentrowane są również na rozwijaniu percepcji ruchu w improwizacji grupowej i indywidualnej. Spotkania wspierają również pogłębianie świadomości scenicznej/performatywnej. 

Osoby należące do grupy Pracownia Pro będą zdobywać nowe umiejętności poprzez praktykę własną jak również pracę w parach/grupie. Dodatkowym celem zajęć jest rozbudzanie kreatywności oraz wzmacnianie samorozwoju w bezpiecznej przestrzeni wymiany. Ważnym elementem zajęć jest dzielenie się własnymi spostrzeżeniami z innymi uczestnikami grupy oraz wzajemny feedback. Pedagożki zdecydują w trakcie sezonu o ewentualnej formie jego zakończenia w postaci pokazu/lekcji otwartej.

 

 

Więcej o Pracowni Pro:
www.nck.krakow.pl/kcc <kliknij>

Regulamin
Karolina Graca, Dominika Wiak

zajęcia:

od 02.10.2023 do 26.06.2024, Studio KCC
poniedziałek, środa, 20:15 - 21:45

160 zł - opłata miesięczna

Informacje i zapisy:

podobne zajęcia