04/06/2020

Nie ma nudy w… domu! #54

Nie ma nudy w… domu! #54

Jeśli możecie sobie obecnie pozwolić na luksus niewychodzenia z domu, bardzo się cieszymy i spieszymy z prawdziwie kulturalną pomocą, jeśli dopadłaby Was nuda!

Konkurs plastyczny:
„Podaruj  uśmiech. Bądź sobą! – Twoja maseczka ochronna”
#kreatywni w domu

Nowohuckie Centrum Kultury ogłasza konkurs plastyczny na realizację artystycznej maseczki ochronnej #kreatywni w domu.

PRACE KONKURSOWE

Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, techniki mieszane). Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać swoje zdjęcie w wykonanej przez siebie maseczce. Zapraszamy do indywidualnej interpretacji tematu oraz wykonania go w ulubionej technice. 

Praca konkursowa powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres galeria@nck.krakow.pl do 30.06.2020 r.

Do wiadomości należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu z następującymi informacjami: tytuł tekstu, imię, nazwisko, wiek autora, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail autora, zgoda na nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej na stronie internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika.

 

NAGRODY

Nagrody zostaną przyznane w poniższych kategoriach wiekowych:

  • 6-12 lat
  • 13-18 lat
  • powyżej 18 lat

Na zwycięzców czekają:

I miejsce – karnety semestralne na dowolne zajęcia plastyczne organizowane w Nowohuckim Centrum Kultury w każdej kategorii wiekowej.

Wyróżnienia – karnety miesięczne na dowolne zajęcia plastyczne organizowane w Nowohuckim Centrum Kultury w każdej kategorii wiekowej.

 

WYNIKI KONKURSU

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 15.07.2020 r. na stronie internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.

Terminarz konkursu może ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą korespondencji mailowej.

Regulamin konkursu <kliknij>