26.11.2018

liteARTura: „Poezja dla początkujących” – spotkanie autorskie z Adamem Zagajewskim

liteARTura: „Poezja dla początkujących” – spotkanie autorskie z Adamem Zagajewskim

prowadzenie – Michał Piętniewicz

Spotkanie poświęcone najnowszej książce Adama Zagajewskiego pt. „Poezja dla początkujących”, będzie dotyczyć spraw najważniejszych (nie tylko dla poetów). Czym jest poezja? Czy da się jej „nauczyć”? Czego możemy nauczyć się od największych poetów o naszej, ziemskiej wędrówce? Jakich mistrzów ma Adam Zagajewski? Czym poezja jest dzisiaj i jaką do odegrania ma rolę? O to wszystko, i jeszcze więcej, postaramy się zapytać mistrza na spotkaniu promującym jego najnowszą książkę z esejami, dotyczącymi poezji.

 

Adam Zagajewski – poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Urodził się 21 VI 1945 r. we Lwowie, ale w tym samym roku jego rodzice w wyniku akcji repatriacyjnej osiedli w Gliwicach. Studiował w Krakowie – filozofię i psychologię na UJ, pracował jako asystent na AGH oraz w redakcjach czasopism. Zadebiutował w czasie studiów w 1967 r. Adam Zagajewski współtworzył Grupę Poetycką „Teraz”, został jednym z czołowych przedstawicieli poetyckiego pokolenia Nowej Fali w Krakowie (był współautorem książki „Świat nie przedstawiony” prezentującej program tego ruchu artystycznego). Ważnym punktem w biografii Adama Zagajewskiego  było zaangażowanie w działalność opozycyjną. W 1975 r. podpisał list otwarty wyrażający sprzeciw wobec zmian Konstytucji PRL , w konsekwencji nałożono na niego zakaz druku. Odtąd był związany z niezależnym ruchem literackim i publikował w drugim obiegu.  Od 1982 r. Adam Zagajewski mieszkał w Paryżu, gdzie kontynuował twórczość literacką (publikacje m.in. w paryskiej „Kulturze” i „Zeszytach Literackich”). W 2002 r. wrócił na stałe do kraju.

Twórczość Adama Zagajewskiego w początkowym etapie (zbiory poetyckie „Komunikat” i „Sklepy mięsne”) odzwierciedlała postulaty Nowej Fali – wyrażanie prawdy o rzeczywistości i demaskowanie zakłamania oficjalnego języka. Kolejny tom „List. Oda do wielości” zawiera wiersze o odmiennej tematyce i poetyce, które odtąd stały się charakterystyczne dla  jego twórczości. Adam Zagajewski tworzy poezję refleksyjną, pełną metafor i odwołań do filozofii, literatury i malarstwa. Kontempluje zmienność rzeczywistości i ról egzystencjalnych, różnorodność wariantów życia. Inne tomy wierszy Adama Zagajewskiego: „Jechać do Lwowa”, „Płótno”, „Ziemia ognista”, „Trzej aniołowie”, „Pragnienie”, „Powrót”, „Anteny”, „Niewidzialna ręka”. Adam Zagajewski jest autorem także kilku powieści („Ciepło, zimno”, „Słuch absolutny”, „Cienka kreska”) oraz licznych esejów. Uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami literackimi, jego poezję przetłumaczono na wiele języków.

Poniedziałek, 26.11.2018, sala kameralna 203
godz. 18:00

Bilet - 2 zł

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: EDUKACJA@NCK.KRAKOW.PL