29/07/2022

KRAKÓW WSPÓLNIE – LATO W MIEŚCIE zapraszamy do NCK!

KRAKÓW WSPÓLNIE – LATO W MIEŚCIE zapraszamy do NCK!

W sierpniu i wrześniu zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 7-24 l. na bezpłatne zajęcia, warsztaty i spektakl!
Dokładny opis projektu poniżej, program i szczegółowe informacje: https://nck.krakow.pl/krakow-wspolnie-lato-w-miescie-w-nowohuckim-centrum-kultury/
Do zobaczenia w NCK!

 

ENG – BELOW
українська – нижче

Lato w mieście!

Projekt lato w mieście to cykl wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych. Wszystkie je łączy jedna najważniejsza cecha #integracja! Nasza fundacja razem z Wydziałem Edukacji UMK i Funduszuem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) łączymy swoje siły i zapraszamy na spędzenie najlepszych wakacji!
Naszym celem jest zapewnienie aktywnego i integracyjnego wypoczynku dla 15 000 dzieci i młodzieży! Wspólnie działamy na rzecz wielokulturowości w Krakowie zapraszając do wspólnego odkrywania miasta osób w wieku 7-24 lat z Polski, Ukrainy i innych Krajów. Zapraszamy również ich opiekunów!

Wielokulturowość to część DNA naszego wspólnego miasta! Dla uczestników czekają bezpłatne warsztaty, spotkania, wspólne zwiedzanie i aktywności w całym Krakowie.

Poznajmy się i spędźmy te wakacje razem!

 

Літо в місті!

Проект «Літо в місті» – це низка культурних, спортивних та освітніх заходів. Усі вони мають одну найважливішу функцію #інтеграція! Наш фонд разом з Департаментом освіти Університету Миколи Коперника та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) об’єднують зусилля та запрошують вас провести найкращі канікули!

Наша мета – забезпечити активним та інклюзивним відпочинком 15 000 дітей та молоді! Разом ми працюємо над мультикультуралізмом у Кракові, запрошуючи людей віком від 7 до 24 років із Польщі, України та інших країн разом відкривати місто. Запрошуємо також їхніх опікунів!

Мультикультуралізм є частиною ДНК нашого спільного міста! На учасників чекають безкоштовні майстер-класи, зустрічі, спільні екскурсії та заходи у Кракові.

 

Summer in the city!

The summer in the city project is a series of various cultural, sports and educational events. All of them have one most crucial feature #integration! Together with the Department of Education of Cracow City and the United Nations Children’s Fund (UNICEF), our foundation joins forces and invites you to spend the best holidays!

We aim to provide active and inclusive recreation for 15,000 children and teenagers! Together, we work for multiculturalism in Cracow, inviting people aged 7-24 from Poland, Ukraine and other countries to discover the city together. We also invite their parents!

Multiculturalism is part of the DNA of our city! Free workshops, meetings, sightseeing and activities throughout Cracow await the participants.

Let’s get to know each other and spend this holiday together!