18.04.2024

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci – Klub Super Mama

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci – Klub Super Mama

Zajęcia prowadzone metodą prof. E. E. Gordona

Zajęcia dla dzieci w wieku od 0 do 2 lat

Dzieci rodzą się utalentowane i niezwykle twórcze. Muzykalność jest jedną z wielu dziedzin takich jak mowa czy poruszanie się, do których każdy człowiek ma predyspozycje od samego początku. Tak więc poczucie rytmu, melodii i harmonii nie jest zarezerwowane tylko dla wybranych ludzi, ale dla wszystkich.

Z najnowszych badań w tej dziedzinie wiadomo, że umuzykalnianie dzieci ma sens już od narodzin.
Na zajęciach uczymy dzieci muzycznego języka podobnie, jak uczy się języka mówionego. Zanurzamy je w „kąpieli muzycznej”.

Dlatego:

  • poczucie rytmu rozwijamy poprzez ruch
  • śpiewamy bez słów (bo rozwijany muzykalność, nie mowę)
  • w różnych skalach (bo wtedy dzieci będą śpiewać czyściej)
  • w różnych rytmach (bo to daje lepsze poczucie rytmu)
  • w skali śpiewu dziecka (bo gdy śpiewany zbyt nisko dziecko słyszy muzykę jak mowę!)
Anna Szwugier, Ewa Wicher

zajęcia:

od 26.09.2023 do 13.06.2024, sala 211
wtorek, 09:00 - 10:00 grupa I
wtorek, 10:00 - 11:00 grupa II
wtorek, 11:00 - 12:00 grupa III

od 28.09.2023 do 13.06.2024, sala 211
czwartek, 09:00 - 10:00 grupa IV
czwartek, 10:00 - 11:00 grupa V
czwartek, 11:00 - 12:00 grupa VI

1 zł - jednorazowa wejściówka

podobne zajęcia