23.01.2018

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci – Klub Super Mama

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci – Klub Super Mama

Zajęcia prowadzone metodą prof. E. E. Gordona

Dzieci rodzą się utalentowane i niezwykle twórcze. Muzykalność jest jedną z wielu dziedzin takich jak mowa czy poruszanie się, do których każdy człowiek ma predyspozycje od samego początku. Tak więc poczucie rytmu, melodii i harmonii nie jest zarezerwowane tylko dla wybranych ludzi, ale dla wszystkich.
Z najnowszych badań w tej dziedzinie wiadomo, że umuzykalnianie dzieci ma sens już od narodzin.
Na zajęciach uczymy dzieci muzycznego języka podobnie, jak uczy się języka mówionego. Zanurzamy je w „kąpieli muzycznej”.

Dlatego:

  • poczucie rytmu rozwijamy poprzez ruch
  • śpiewamy bez słów (bo rozwijany muzykalność, nie mowę)
  • w różnych skalach (bo wtedy dzieci będą śpiewać czyściej)
  • w różnych rytmach (bo to daje lepsze poczucie rytmu)
  • w skali śpiewu dziecka (bo gdy śpiewany zbyt nisko dziecko słyszy muzykę jak mowę!)

 

Zajęcia we wtorki prowadzi Emilia Wójcikowska.
Zajęcia czwartkowe prowadzi Maria Broniewska.

Maria Broniewska, Emilia Wójcikowska

zajęcia:

od 03.10.2017 do 29.06.2018, sala 201c
wtorek, czwartek, 10:00 - 10:45
wtorek, czwartek, 11:00 - 11:45
wtorek, czwartek, 12:00 - 12:45

1 zł - bilet na zajęcia. Ilość miejsc ograniczona - zapraszamy do zapisów!

podobne zajęcia