Akademia Twórczego Seniora

akademia tworczego seniora

Projekt Akademia Twórczego Seniora to interdyscyplinarna oferta różnorodnych aktywności w formie kursów, warsztatów, spotkań oraz wspólnych działań artystycznych stworzona w celu aktywizacji twórczej i kulturalnej seniorów z Krakowa. Program Akademii Twórczego Seniora przewiduje cykl zajęć dla seniorów odbywających się od kwietnia do grudnia 2013 r. Projekt Akademia Twórczego Seniora skierowany jest do osób starszych, które chcą aktywnie spędzać wolny czas, a tym samym poprawić jakość swojego życia. Udział we wszystkich inicjatywach w ramach Akademii Twórczego Seniora jest bezpłatny.

 

akademia tworczego senioraProjekt Akademia Twórczego Seniora to interdyscyplinarna oferta różnorodnych aktywności w formie kursów, warsztatów, spotkań oraz wspólnych działań artystycznych stworzona w celu aktywizacji twórczej i kulturalnej seniorów z Krakowa.

Program Akademii Twórczego Seniora przewiduje cykl zajęć dla seniorów odbywających się od kwietnia do grudnia 2013 r.

Projekt Akademia Twórczego Seniora skierowany jest do osób starszych, które chcą aktywnie spędzać wolny czas, a tym samym poprawić jakość swojego życia.

 

Udział we wszystkich inicjatywach w ramach Akademii Twórczego Seniora jest bezpłatny.

 

Informacje: Impresariat NCK, pok. 013 bud. A

tel. 12 644 02 66 wew. 50
e=mail: impresariat@nck.krakow.pl

 

Projekt Akademia Twórczego Seniora dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

http://www.mkidn.gov.pl/media/_img/content/mkidn_01_cmyk.jpg 

akademia tworczego seniora plakat