04/02/2019

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa – konsultacje społeczne

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa – konsultacje społeczne

4 lutego rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Celem konsultacji jest ustalenie zapisów projektu uchwały. W ramach konsultacji odbędą się SPOTKANIA KONSULTACYJNE oraz DYŻURY EKSPERCKIE. Każdy zainteresowany może także przesłać do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK uwagi/wnioski/propozycje – zarówno pocztą elektroniczną jak i tradycyjną. Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach!

 

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

7 lutego 2019, godz. 17.00-19.00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (Miejskie Centrum Dialogu), ul. Bracka 10, sala konferencyjna

21 lutego 2019, godz. 17.00-19.00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych), os. Centrum C 10, sala 6

 

DYŻURY EKSPERCKIE

12 lutego 2019, godz. 17.00-19.00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych), os. Centrum C 10, sala 6

26 lutego 2019, godz. 17.00-19.00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (Miejskie Centrum Dialogu), ul. Bracka 10, sala konferencyjna

 

Uwagi, wnioski i propozycje można przesyłać:

Pocztą tradycyjną na adres:
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Bracka 10, 31 – 005 Kraków z dopiskiem „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego”

Pocztą elektroniczną na adres:
dialoguj@um.krakow.pl w tytule maila wpisując: „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego”

 

Więcej informacji:
www.dialoguj.pl <kliknij>