25.01.2019

Akrobatyka – ferie 2019

Akrobatyka – ferie 2019

Zajęcia adresowane do dzieci od 5 do 13 lat. Uczestnicy zajęć  uczą się podstawowych elementów akrobatycznych, takich jak przewroty, przerzuty, przejścia, stójki  oraz pracują nad siłą i gibkością, które pomagają w opanowaniu elementów trudniejszych, takich jak szpagaty czy stanie na rękach.

instruktor: Łukasz Buczek                                                                                                                              

od 14.01.2019 do 25.01.2019, sala 211
poniedziałek, środa, piątek, 15:00 - 16:00 dzieci 5-7 lat
poniedziałek, środa, piątek, 16:00 - 17:15 dzieci 8-13 lat

Jednorazowa wejściówka na zajęcia - 10 zł

Dział Artystyczny
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl