14.12.2016

Warsztaty fotograficzne

warsztaty foto 5

Warsztaty fotograficzne

Warsztaty wg programu autorskiego prowadzi Adam Gryczyński (NCK, ZPAF). Zajęcia obejmują 8 urozmaiconych tematycznie spotkań, jednorazowo po 1,5 godziny, których celem jest zaznajomienie uczestników z podstawami fotografii: jej gatunkami, historią, estetyką oraz techniką i cyfrową edycją zdjęć. W najbliższym terenie (okolice Placu Centralnego, Łąki Nowohuckie) odbędzie się także mini-plener, w celu poszukiwania ciekawych tematów i gromadzenia materiału zdjęciowego z myślą o dalszej obróbce komputerowej i publicznej prezentacji na zakończenie zajęć. Celem warsztatów jest zaznajomienie uczestników z ogólną wiedzą na tematy fotograficzne i jej zastosowaniem w praktyce. Mają one także pobudzić zainteresowania i aktywność uczestników oraz zachęcić do dalszej, twórczej pracy.

1. Spotkanie autorskie z Adamem Gryczyńskim, artystą fotografikiem (AFRP, ZPAF)  w czasie którego zostanie pokazany fragment jego dorobku (fotografie, książki, albumy, katalogi) z uwzględnieniem fotografii dokumentalnej, socjologicznej, krajoznawczej i kreatywnej. Pokaz i omówienie prac nastąpi w kontekście ukazania możliwości i praktycznego wykorzystania fotografii w procesie odkrywania przeszłości, a także rejestrowania rzeczywistości i współczesnego oblicza najbliższego regionu i jego popularyzacji.

Prośba do uczestników warsztatów o przyniesienie na następne spotkanie kilku własnych fotografii w postaci powiększeń lub wydruków (dowolny temat i format) ewentualnie plików cyfrowych oraz opowiedzenie o nich i własnych zainteresowaniach.

2. Wybrane elementy i zagadnienia z historii i estetyki fotografii. Tradycyjne tematy fotografii: ludzie, krajobraz, przyroda, architektura, reportaż. Omówienie zdjęć przyniesionych przez uczestników. Przybliżenie postaci Jana Bułhaka (Fotografia ojczysta), Pawła Pierścińskiego (Kielecka Szkoła Krajobrazu) i innych twórców.

W drugiej części zajęć nastąpi wprowadzenie w ogólne zagadnienia warsztatowe: pojęcie „camera obscura” i budowa cyfrowego aparatu fotograficznego; migawka, przysłona, celownik, korpus, obiektywy. Podobieństwa i różnice pomiędzy techniką analogową (tradycyjną) a cyfrową. Budowa matrycy. Warsztat fotografii studyjnej. Wyposażenie i akcesoria: statyw, monopod, zwykła i studyjna lampa błyskowa, dyfuzory, filtry, odblaśniki, plastry miodu, parawany, tła.
Specyfika pracy i zasady BHP w studio. Podstawy studyjnej techniki zdjęciowej. Na zakończenie zajęć uczestnicy wykonują w studio zdjęcia ze statywu i z ręki, w świetle żarowym oraz przy użyciu lamp błyskowych.

3. Zajęcia w studio. Ekspozycja. Rodzaje temperatury barwowej i pomiar światła. Geometria rozchodzenia się promieni świetlnych. Praca z lampami studyjnymi. Uczestnicy warsztatów będą wykonywać zdjęcia za pomocą aparatu cyfrowego przy użyciu zwykłych (wbudowanych i zewnętrznych) oraz studyjnych lamp błyskowych. Metody techniczne i zasady robienia zdjęć w określonych warunkach. Kontrola oświetlenia. Wady i zalety światła błyskowego. Wykonywanie pozowanych zdjęć portretowych. Kadrowanie, plany, wycinki rzeczywistości, ilość szczegółów. Kolor, forma, kompozycja w praktyce fotograficznej. Planowanie ujęć, dobór stroju, rekwizytów, sprzętu i akcesoriów fotograficznych. Rola makijażu w fotografii portretowej. Od martwych natur po kompozycje złożone z żywych modeli.

4. Plener fotograficzny w najbliższej okolicy w poszukiwaniu ciekawych tematów i motywów. Fotografowanie ludzi, krajobrazu, architektury, przyrody. Praca w terenie w oparciu o pozyskaną wiedzę i otrzymane wskazówki. Zbiorowe i indywidualne (także poza godzinami warsztatów) poszukiwanie tematów.

Uwaga: ze względu na porę roku zajęcia te odbędą się wyjątkowo w sobotę lub w niedzielę w godzinach dopołudniowych i będą trwały ok. 3 godzin.

5. Cyfrowa edycja zdjęć. Wyjaśnienie czym jest obraz cyfrowy. Zaznajomienie z terminologią i obsługą komputera wyposażonego w program Photoshop. Fotografowanie, przechowywanie plików i transfer. Głębia koloru, rozdzielczość, formaty plików, tryby obrazu, kompresja, korekta koloru i retusz cyfrowych zdjęć. Kolor czy B&W?
Najczęściej wykorzystywane w praktyce narzędzia występujące w programie Photoshop. Przykłady tworzenia dzięki nim poprawionych obrazów.  Zajęcia w studio: martwa natura, portret.

6. Selekcja zgromadzonych zdjęć. Istotne środki wyrazu i elementy obrazu fotograficznego: forma, kompozycja, kształt, złoty podział, mocne punkty, struktura, faktura, wzór, kontrast, kolor, rozpiętość tonalna, czerń i biel, perspektywa, plany, punkty widzenia, kadr. Omówienie problemów wynikających z niewłaściwej obróbki plików. Zajęcia w studio i przy komputerze.

7.Opracowanie obrazu. Kadrowanie, korekta tonalności, kontrastu, retusz etc. Seria, cykl i zestaw autorski. Dalsze omówienie, ocena, selekcja materiału zdjęciowego, ustawienia parametrów i obróbka komputerowa pod kątem przygotowania plików do prezentacji w Internecie. Kompozycja, forma, kadrowanie, korekta koloru, tonalności, perspektywy, usuwanie zbędnych elementów etc. . Zajęcia w studio i przy komputerze.

8. Wybór i dalsza obróbka cyfrowa zdjęć. Porównanie i ocena efektów pracy uczestników warsztatów. Omówienie zalet i wad poszczególnych zdjęć. Przygotowanie indywidualnych zestawów. Ostateczny wybór prac do pokazania w Internecie. Aspekty prawne dotyczące publikacji wizerunku. Opracowanie scenariusza własnej lub zbiorowej prezentacji. Przykazania fotograficzne i zalecenia dotyczące dalszej pracy indywidualnej.

Uwagi dodatkowe:
Zajęcia odbywają się we środy w godz. 18 -19.30 w sali 118. Koszt warsztatów: 200 zł.
Ilość uczestników:  do 10 osób
Ze względu na warunki atmosferyczne może zaistnieć zmiana w kolejności zajęć.
Każdy uczestnik ma prawo umieścić w sieci i wykorzystywać tylko te zdjęcia, które zostaną zaakceptowane przez organizatora i uczestników warsztatów. Nie odpowiadamy za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej organizatora, jak również zastrzegamy sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć na stronach internetowych, profilach i portalu społecznościowym organizatora.
Przez cały okres warsztatów możliwy jest kontakt z instruktorem w toku bezpośredniej konsultacji lub za pośrednictwem Internetu.

zajęcia:

od 19.10.2016 do 14.12.2016, sala 118
środa, 18:00 - 19:30

200 zł - opłata za cały kurs

Dział Foto-Filmowy, pok. 118
telefon: 12 644 02 66 wew. 30

podobne zajęcia