26.02.2016

XIII Krakowski Konkurs Recytatorski

XIII Krakowski Konkurs Recytatorski

Eliminacje rejonowe z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Organizatorami XIII Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego są cztery krakowskie ośrodki kultury: Śródmiejski Ośrodek Kultury, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, Dom Kultury „Podgórze”, Nowohuckie Centrum Kultury.
Na terenie tych ośrodków odbędą się Eliminacje Rejonowe XIII Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego.

Wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie przeprowadzają Eliminacje Szkolne oraz zgłaszają najlepszych recytatorów do Eliminacji Rejonowych. Ostateczny termin zgłaszania uczestników Eliminacji upływa 15 lutego 2016 roku.

Eliminacje Rejonowe dla Nowej Huty odbędą się w Nowohuckim Centrum Kultury, w dniach 25 i 26 lutego 2016 roku, początek przesłuchań w godz. 9.00-15.00 w sali kameralnej.
Kolejność występowania uczestników w Eliminacjach będzie odpowiadała kolejności zgłaszających się kandydatów. Informację o przybliżonej godzinie występu można uzyskać telefonicznie w Dziale Oświatowym tel. 12 644 02 66 wew. 35 lub tel. 517 248 609 w godz. od 10.00 do 15.00.
Organizatorzy Eliminacji Rejonowych nie przewidują nagród rzeczowych.

Zgodnie z Regulaminem, Jury wytypuje najlepszych recytatorów do Finału Krakowskiego, który w tym roku odbędzie się w dniach 16 i 18 marca w Domu Kultury „Podgórze”, ul. Sokolska 13, tel. 12 656 36 70.
O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni osobiście.

Uroczyste zakończenie XIII Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 21 marca 2016 roku w Domu Kultury Podgórze, ul. Sokolska 13.

Etap rejonowy

Przesłuchania – czwartek 25.02.2016 r. sala kameralna

Godz. 9.00-11.15 Szkoła Podstawowa nr 80 ,82, 86, 126, Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr

Salezjanek

Godz. 11.30-14.30 Szkoła Podstawowa nr 37, 88 ,91,105, 130, 155 ,156

Przesłuchania – piątek 26.02.2016 r. sala kameralna

Godz. 9-10.15 Gimnazjum nr 37,Gimnazjum nr 47, Gimnazjum nr 46, Zespół Szkół

Salezjańskich – gimnazjum i liceum

Godz.10.30-13.00 Zespół Szkól Gastronomicznych nr 1 , XI Liceum Ogólnokształcące , XII

Liceum Ogólnokształcące, XXI Liceum Ogólnokształcące, XXX Liceum Ogólnokształcące,

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 STO, Społeczne Gimnazjum nr 3 STO

Protokół Eliminacji Rejonowych. XIII Krakowski Konkurs Recytatorski

Czwartek, 25.02.2016, sala kameralna

Piątek, 26.02.2016, sala kameralna


Dział Oświatowy, pok. 201c
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: oswiatowa@nck.krakow.pl