16/09/2021

XI Ogólnopolska Giełda Projektów

XI Ogólnopolska Giełda Projektów

W dniach 15-17 września 2021 r. w Krakowie odbywa się XI Ogólnopolska Giełda Projektów organizowana przez Narodowe Centrum Kultury, Małopolski Instytut Kultury oraz Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „animacja + krajobraz”, a w Nowohuckim Centrum Kultury odbywają się sesje plenarna i posterowa.

 

O Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów

Głównym celem Ogólnopolskiej Giełdy Projektów jest popularyzacja dobrych praktyk, realizowanych przez animatorów kultury w całej Polsce. Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszy refleksja nad obecnością krajobrazu, rozumianego zarówno jako teren, temat, ale i szerzej jako proces, który zależy od ludzkiej aktywności i jednocześnie na nią wpływa, w działaniach edukacyjnych i animacyjnych.

Krajobraz to również praktyki i działania związane z przestrzenią miejską wiejską i obszarami przyrodniczymi. Projekty, które odwołują się do tych zagadnień i podejmują tę problematykę, zostaną zaprezentowane podczas Giełdy.

 

Program

Podczas trzydniowej konferencji uczestnicy wezmą udział w kilkudziesięciu wydarzeniach: prezentacji najlepszych projektów kulturalnych w ramach sesji plenarnej i  posterowej, warsztatach stacjonarnych i online oraz wizytach studyjnych i wydarzeniach towarzyszących. Zgodnie z hasłem przewodnim Giełdy warsztaty koncentrują się wokół tematów związanych z krajobrazem i ekologią, np. Jadalny krajobraz jako przykład ogrodnictwa partycypującego, podczas którego uczestnicy stworzą wspólnie niewielką instalację ogrodniczą, czy też Zielone Wydarzenie Kulturalne, gdzie można się będzie dowiedzieć, jak pogłębiać swoją wiedzę i świadomość ekologiczną. W ofercie warsztatów stacjonarnych ponadto Praktyka życzliwej obecności, metody interpretacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego czy zagadnienia z zakresu archiwistyki społecznej.

Wśród tematów webinariów i warsztatów online m.in. idee tworzenia parków kulturowych, zielonych sal wykładowych oraz sekrety organizacji intrygujących wycieczek przyrodniczych dla dzieci.

 

Program do pobrania:
XI Ogólnopolska Giełda Projektów – PROGRAM

Więcej informacji:
https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/kadra-kultury/aktualnosci-i-szkolenia/ogolnopolska-gielda-projektow-2021