18.04.2016

Wystarczająco dobry rodzic – Klub Przyjaciół Psychologii

Wystarczająco dobry rodzic .

Spotkanie z psychologiem i psychoterapeutą Magdaleną Sękowską.

W psychologii do tej pory nie powstało pojęcie „idealnego rodzica”.  Obserwacje znaczenia roli rodzica skłoniły jednak praktyków do stworzenia pojęcia „ wystarczająco dobrego rodzica”.  Oznacza to, że rodzic pełni dla dziecka zarówno funkcję wspierają potencjał dziecka, jak i funkcję osoby stawiającej dziecku  granice i pokazującej porządek świata. Jednocześnie „ wystarczająco dobry rodzic” potrafi w sobie mieścić całe spectrum przeżyć dziecka i pomagać mu je zintegrować w całościowy system osobowości. W trakcie naszego spotkania porozmawiamy  o tym, jak być „wystarczająco dobrym rodzicem” dla swojego dziecka , wymienimy swoje doświadczenia z innymi rodzicami oraz uzyskamy praktyczne podpowiedzi do rozwiązania napotykanych trudnych sytuacji z dziećmi.

Magdalena Sękowska

Poniedziałek, 18.04.2016, sala kameralna
godz. 18:00

wstęp wolny

Dział Oświatowy, pok. 201B
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: oswiatowa@nck.krakow.pl