Termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury

Zadanie pt: „Termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu” zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 508 597 zł. W ramach zadania, w budynkach A i B Nowohuckiego Centrum Kultury, zostały wymienione okna i drzwi, a także zostały zmodernizowane instalacje: centralnego ogrzewania i wentylacyjna.