24.04.2024

Teatr Ancymon

Teatr Ancymon

Teatr Ancymon stanowi jeden z fundamentów Sceny Ab Intra – przystani teatru amatorskiego.
Warsztaty w ramach Teatru Ancymon adresowane są do dzieci od 7 do 12 roku życia.

Podczas zajęć Dziecięcego Teatru Ancymon rozwijamy sferę poznawczą, emocjonalną, społeczną i fizyczną. Współpraca w z Dziećmi w materii teatru oparta na szacunku, życzliwości, lojalności, akceptacji i odpowiedzialności zbiorowej staje się środkiem wprowadzającym dzieci w świat szeroko pojętej kultury i sztuki oraz wartości wyższych. Efekt końcowy całorocznego warsztatu w postaci pełnego spektaklu przy udziale publiczności jest istotnym czynnikiem motywującym do rzetelnej systematycznej pracy oraz czynnikiem budującym poczucie sprawczości i poczucie wartości, gdzie wartością jest dziecko samo w sobie. 

Praca warsztatowa  obejmuje rozwój wszystkich obszarów funkcjonowania człowieka, niezbędnych w sztuce aktorskiej i przydatnych w życiu codziennym, m.in:
– rozwój sfery poznawczej (pamięć, zdolność utrzymywania uwagi, zdolność przerzutności i podzielności uwagi, percepcja, rozwijanie wyobraźni  i kreatywnego myślenia, myślenie twórcze, myślenie logiczne, utrzymywanie uwagi scenicznej, samokontrola, samoobserwacja, motywacja, odporność psychiczna),
– rozwój sfery emocjonalnej (świadomość i kontrola emocji, ekspresja emocji, pamięć emocjonalna, współodczuwanie, rozwój wrażliwości),
– rozwój sfery fizycznej – trenowanie kondycji psychofizycznej, kształtowanie świadomości ciała i rozwój jego możliwości (motoryka, plastyka, dynamika, wyrazistość, koordynacja, ekspresja, ruch autentyczny, gestykulacja, świadomość ciała i ruchu w przestrzeni, pamięć ruchowa, ruch sceniczny, ruch w świetle scenicznym),
– rozwój umiejętności interpersonalnych, otwartości i odwagi w wyrażaniu samego siebie,
– nabywanie umiejętności współpracy w grupie i odpowiedzialności,
– rozwój umiejętności organizacyjnych, sumienności i rzetelności,
– rozwój refleksyjności,
– poznawanie  i stosowanie strategii radzenia sobie ze stresem i technik relaksacji,
– kształtowanie mowy scenicznej (wymowa, dykcja, emisja głosu, intonacja),
– kształtowanie umiejętności improwizacji aktorskiej i spontaniczności w działaniu,
– interpretowanie tekstów literackich i utworów muzycznych pod kątem aktorskim,
– budowanie postaci scenicznej (wiarygodność w roli, wewnętrzne zaangażowanie, psychologia postaci, charakterystyczność, mowa niewerbalna, monolog wewnętrzny, wewnętrzne samopoczucie sceniczne, obrazy mentalne, podświadomość w samopoczuciu scenicznym i kształtowaniu postaci, autentyczność w relacji do innych postaci i kreowanego świata scenicznego, atmosfera, ekspresja, różnorodność środków wyrazu),
– monodram, teatr ruchu, teatr formy, teatr impro, gry i zabawy parateatralne,
– style gry aktorskiej (klasyczny, dramatyczny, komediowy, pantomimiczny),
– proces budowania spektaklu/świata scenicznego,
– nabywanie i rozwijanie umiejętności reżyserskich. 

Warsztaty teatralne zakończone będą spektaklem na podstawie literatury zaproponowanej przez dzieci i/lub na podstawie autorskiej twórczości literackiej dzieci.

 

*Od października 2023 r. uruchamiamy konsultacje/zajęcia indywidualne <więcej informacji – kliknij>

Zapraszamy Dzieci, które planują przygotowywać się do konkursów artystycznych (m.in. recytatorskich).
Konsultacje odbywają się we wtorki w g. 19:00-22:00 i we czwartki w g. 16:00-21:00. Godziny konsultacji i ich czas oraz forma współpracy są ustalane bezpośrednio z prowadzącą.

 

Informacje organizacyjne

Terminy
Poniedziałki g. 15.30-17.30  
Środy g. 16.00-18.00 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

 • Zajęcia  odbywają się w stałych grupach, w  formie regularnych spotkań warsztatowych od września do końca czerwca.
 • W lipcu i podczas ferii zimowych prowadzone są zajęcia otwarte. We wrześniu odbywa się rekrutacja nowych członków teatru.
 • Zajęcia grupowe odbywają się w poniedziałki i we środy.
 • Regularna obecność uczestników w ustalonych z prowadzącą terminach  zajęć jest obowiązkowa.
 • Planowane nieobecności, spóźnienia lub konieczność opuszczenia zajęć przed ich zakończeniem –  należy zgłaszać z wyprzedzeniem osobie prowadzącej.
 • W miesiącu poprzedzającym premierę spektaklu częstotliwość prób jest zwiększona. Terminy prób ustalane są w porozumieniu z zespołem. Zrealizowane spektakle grane są w kolejnych sezonach artystycznych. 
 • Z uwagi na to, że zajęcia mają charakter praktyczny i w dużym stopniu angażujący fizycznie, przed  rozpoczęciem zajęć należy zgłosić osobie prowadzącej ewentualne występowanie problemów zdrowotnych, w których wskazane jest ograniczenie wysiłku fizycznego i/lub ograniczenie wysiłku psychofizycznego.
 • Bezpośrednio przed zajęciami nie jest wskazane spożywanie obfitych posiłków.
 • Przed rozpoczęciem zajęć należy ściągnąć wszelką biżuterię, zegarek, twarde spinki do włosów i inne elementy, które mogłyby stanowić zagrożenie podczas ćwiczeń fizycznych. Osoby, które noszą okulary proszone są, by w miarę możliwości podczas zajęć korzystać z soczewek.
 • Podczas zajęć obowiązuje wygodny, niekrępujący ruchów strój oraz lekkie obuwie lub skarpety antypoślizgowe.
 • Należy wyposażyć dzieci w napoje. 
 • Przed przystąpieniem do zajęć należy zapoznać się z Regulaminem NCK.

Repertuar:

„Mały Książę” premiera 18 kwietnia 2018 r.
„Świat wewnętrzny” wg „Wielkiej księgi uczuć” Grzegorza Kasdepke – premiera 10 maja 2017 r.
„Dzień z życia domu” wg „Wierszyków domowych” Michała Rusinka
„Ten obcy” wg Ireny Jurgielewiczowej
„Sześć postaci w poszukiwaniu autora” wg Luigiego Pirandello
„Alicja w Krainie… Czarów?” wg Lewisa Carrolla

PORTFOLIO Sceny Ab Intra

 

Galeria

 

www.facebook.com/TeatrAbIntra
www.facebook.com/TeatrAncymon
www.facebook.com/TeatrEmpiryk

Joanna Plewa

zajęcia:

od 11.09.2023 do 24.06.2024, studio teatralne 209
poniedziałek, 15:30 - 17:30

od 13.09.2023 do 26.06.2024, studio teatralne 209
środa, 16:00 - 18:00

400 zł - opłata semestralna (zajęcia dwa razy w tygodniu)
280 zł - opłata semestralna (zajęcia raz w tygodniu)
150 zł - opłata miesięczna (zajęcia dwa razy w tygodniu)
120 zł - opłata miesięczna (zajęcia raz w tygodniu)
40 zł - jednorazowa wejściówka

Dział Artystyczny
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl

podobne zajęcia