31.05.2023

Teatr Ancymon

Teatr Ancymon

Teatr Ancymon stanowi jeden z fundamentów SCENY AB INTRA – przystani teatru amatorskiego.
Zapraszamy dzieci od 6 do 12 roku życia.

Program zajęć obejmuje:
– rozwój umiejętności nabytych w poprzednich sezonach u stałych członków zespołu
– pracę od podstaw z nowymi członkami zespołu
– eksploatacje spektakli zrealizowanych w poprzednich sezonach
– współpracę artystyczną z Teatrem Ab Intra i Teatrem Empiryk

Warsztaty teatralne w ramach Dziecięcego Teatru Ancymon są przede wszystkim pracą nad intelektualno – emocjonalnym i osobowościowym rozwojem dziecka, by w przyszłości bez względu na dziedzinę, w której będzie się poruszać funkcjonowało w sposób zdrowy czyli spójny i zrównoważony. Praca w materii teatru oparta na szacunku, lojalności, akceptacji i odpowiedzialności zbiorowej staje się środkiem wprowadzającym dzieci w świat szeroko pojętej kultury i sztuki oraz wartości wyższych. Efekt końcowy całorocznego warsztatu w postaci pełnego spektaklu przy udziale publiczności jest istotnym czynnikiem motywującym do rzetelnej systematycznej pracy oraz czynnikiem budującym poczucie wartości, gdzie wartością jest dziecko samo w sobie.
Praca z dzieckiem – aktorem to również praca z jego innymi niż teatr zainteresowaniami oraz uzdolnieniami, które rozwijamy i włączamy do formy scenicznej. Warsztaty wzbogacają wiedzę z zakresu teorii teatru, psychologii, filozofii, antropologii, anatomii. Uczestnicy nabywają umiejętności przydatne nie tylko w pracy scenicznej, ale w każdej innej dziedzinie nauki jak i w życiu codziennym. Członkowie Teatru Ancymon występują także w spektaklach Teatru Ab Intra, filmie, reklamie oraz innych wydarzeniach artystycznych NCK.

Główne tematy zajęć to:
Gry i zabawy parateatralne
Plastyka i dynamika ciała
Ekspresja
Gest psychologiczny
Ruch sceniczny
Świadomość ciała
Ciało w przestrzeni
Koordynacja
Pamięć ruchowa
Pamięć emocjonalna
Dykcja i wymowa
Emisja głosu
Interpretacja tekstów literackich
Rozwijanie i materializowanie wyobraźni
Koncentracja i uwaga
Budowanie postaci
Bezprzedmiotowość
Praca z rekwizytem i kostiumem
Pantomima
Ćwiczenia relaksacyjne
Budowa świata scenicznego
Komunikatywność
Praca nad pełnym spektaklem
Eksploatacja spektaklu

O TEATRZE
„Istotą sztuki jest życie spotęgowane i najbardziej ludzkie. Ten tylko kocha twórczo sztukę, czyja miłość dla niej jest miłością dla człowieka i zawartych w nim możliwości i bogactw[…]”
Teatr Ab Intra został założony w 2011 roku. W ciągu sześciu lat działalności na Scenie Ab Intra zostało zrealizowanych 27 spektakli, które obejrzało ponad 5 000 widzów. Celem działalności teatru jest udostępnianie miłośnikom sztuki szerokiego i gruntownego pola do rozwoju artystycznego, twórczych poszukiwań i konfrontacji z widzem. Teatr współtworzą pasjonaci sztuki teatralnej jak również osoby, które poprzez sztukę pragną rozwijać swoją sprawność emocjonalno-intelektualną. Trening aktorski w ramach Teatru Ab Intra obejmuje wprowadzenie i rozwój następujących umiejętności: plastyka i dynamika ciała, wyrazistość ciała, ekspresja, ruch sceniczny, świadomość ciała, ciało w przestrzeni, koordynacja, pamięć ruchowa, pamięć emocjonalna, dykcja i wymowa, emisja głosu, mowa sceniczna, interpretacja tekstów literackich, rozwijanie wyobraźni, budowanie postaci, gest i wola, praca z rekwizytem i kostiumem, pantomima, teatr impro, teatr formy, budowa świata scenicznego, zadania aktorskie, improwizacja, monolog wewnętrzny, teoria teatru, aktor w ujęciu psychologicznym i filozoficzno-antropologicznym, praca nad pełnym spektaklem i jego eksploatacja. Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem technik K. Stanisławskiego, M. Czechowa, T. Kantora J. Grotowskiego oraz indywidualnej techniki prowadzącej Scenę Ab Intra.

Scena Ab Intra…

Repertuar:

„Mały Książę” premiera 18 kwietnia 2018 r.
„Świat wewnętrzny” wg „Wielkiej księgi uczuć” Grzegorza Kasdepke – premiera 10 maja 2017 r.
„Dzień z życia domu” wg „Wierszyków domowych” Michała Rusinka
„Ten obcy” wg Ireny Jurgielewiczowej
„Sześć postaci w poszukiwaniu autora” wg Luigiego Pirandello
„Alicja w Krainie… Czarów?” wg Lewisa Carrolla

PORTFOLIO Sceny Ab Intra

 

Galeria

 

www.facebook.com/TeatrAbIntra
www.facebook.com/TeatrAncymon
www.facebook.com/TeatrEmpiryk

Marlena Topolska

zajęcia:

od 05.09.2022 do 19.06.2023, studio teatralne 209
poniedziałek, 15:00 - 17:00

od 07.09.2022 do 21.06.2023, studio teatralne 209
środa, 16:00 - 18:00

350 zł - opłata semestralna
140 zł - opłata miesięczna
40 zł - jednorazowa wejściówka

Dział Artystyczny
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl

podobne zajęcia