28.06.2017

Teatr „Ancymon”

Teatr „Ancymon”

 

Repertuar wiosna 2017:

7 czerwca (środa) – „Świat wewnętrzny”

 

Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat do wspólnej zabawy w teatr!

Jeśli chcesz poczuć magię teatru, poznać kulisy pracy aktora, jeśli lubisz brykać i roznosi Cię energia, zapraszamy do naszego zespołu.

Scenę Teatru Ancymon tworzą dzieci, które wolny czas przeznaczają na aktywność artystyczną rozwijając swój intelektualno-emocjonalny, a przede wszystkim twórczy potencjał. Współpraca w materii teatru oparta na dialogu, wzajemnym szacunku, lojalności, akceptacji, zabawie i odpowiedzialności zbiorowej wraz z nabywaniem umiejętności scenicznych staje się środkiem wprowadzającym dzieci w świat szeroko pojętej kultury. Warsztat stwarza możliwość rozpoznania i rozwijania innych niż teatr uzdolnień: śpiew, taniec, instrument, formy plastyczne i literackie, które następnie budują świat sceniczny. Sezon artystyczny kończymy pełnym spektaklem przy udziale publiczności, co jest dla dzieci czynnikiem motywującym do rzetelnej i systematycznej współpracy oraz budowania poczucia wartości, gdzie celem nadrzędnym jest nieograniczony potencjał dziecka. Członkowie Teatru Ancymon występują także w spektaklach Teatru Ab Intra, filmie, reklamie oraz innych wydarzeniach artystycznych NCK.

Główne tematy zajęć: koncentracja i uwaga, praca zespołowa i indywidualna, rozwijanie wyobraźni, świadomość ciała, emocji i myśli, ruch sceniczny, ciało w przestrzeni, pamięć emocjonalna i ruchowa, dykcja i wymowa, mowa sceniczna, emisja głosu, bezprzedmiotowość, praca z rekwizytem i kostiumem, ekspresja, plastyka i dynamika ciała, improwizacja, gry i zabawy parateatralne, budowa postaci i świata scenicznego.

Scena Ab Intra…

Repertuar:

„Świat wewnętrzny” wg „Wielkiej księgi uczuć” Grzegorza Kasdepke – premiera 10 maja 2017 r.
„Dzień z życia domu” wg „Wierszyków domowych” Michała Rusinka
„Ten obcy” wg Ireny Jurgielewiczowej
„Sześć postaci w poszukiwaniu autora” wg Luigiego Pirandello
„Alicja w Krainie… Czarów?” wg Lewisa Carrolla

Galeria

Marlena Topolska

zajęcia:

od 19.09.2016 do 30.06.2017, sala 209
poniedziałek, 15:00 - 17:00

od 21.09.2016 do 30.06.2017, sala 209
środa, 16:00 - 18:00

odpłatność za zajęcia: 250 zł za semestr
zajęcia próbne (wejściówka): 20 zł

Dział Artystyczny, pok. 113
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl

podobne zajęcia