17.04.2024

Sztuka autoprezentacji – NOWOŚĆ!

Sztuka autoprezentacji – NOWOŚĆ!

Warsztaty dedykowane wszystkim, którzy nie wierzą w siebie. W trakcie zajęć uczestnicy będą poznawać techniki radzenia sobie ze stresem oraz metody zwiększające skuteczność autoprezentacji. Nabyte umiejętności z powodzeniem będzie można wykorzystać w wielu dziedzinach życia: podczas wystąpień publicznych, egzaminów ustnych oraz rozmów rekrutacyjnych, a także do pracy z kamerą i budowania marki osobistej w mediach społecznościowych.

Podczas spotkań warsztatowych zostaną podjęte takie zagadnienia jak:
– umiejętność gospodarowania stresem i wykorzystanie go jako siły napędzającej ekspresję,
– oddech jako siła uspakajająca i/lub dodająca energii,
– sposoby zaciekawienia audytorium,
– podstawy konstruowania wypowiedzi publicznych,
– warsztat kreatywności i tworzenie scenariuszy wypowiedzi.

Jacek Milczanowski

zajęcia:

od 31.01.2024 do 17.04.2024, sala 112
środa, 18:00 - 20:00

400 zł – oplata za 12 spotkań

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: EDUKACJA@NCK.KRAKOW.PL

podobne zajęcia