14/03/2017

Strategia Rozwoju Kultury – konsultuj!

Strategia Rozwoju Kultury – konsultuj!

Tylko do 23 marca można wziąć udział w konsultacjach Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030. Nie bądź bierny – zapisy strategii będą miały wpływ na przyszłość Twojego miasta! Może właśnie dzięki Twoim obserwacjom uda się stworzyć jeszcze lepszy dokument, którego efekty zaobserwujesz w najbliższym otoczeniu.

 

Czym jest strategia?

Strategia to dokument zawierający wizję, drogowskazy i wskazówki dotyczące działań konkretnego obszaru. Plany strategiczne są wyrazem długofalowego myślenia i odpowiedzialności za rozwój miasta, wszystkie przyjmowane przez władze samorządowe programy i podejmowane działania w danym obszarze muszą być z nimi zgodne.

Strategia Rozwoju Kultury dotyczy nie tylko bardzo istotnego, ale też rozbudowanego w Krakowie obszaru. To prawie 2-milionowe miasto posiada aż 55 ośrodków (domów, centrów) kultury, organizujących ponad 8 tysięcy imprez rocznie! Tylko w naszym Centrum działa aż 25 zespołów artystycznych, a od otwarcia Galerii Zdzisława Beksińskiego w Krakowie w październiku 2016 r. odwiedziło ją ponad 30 tysięcy zwiedzających! Ciągle jednak istniej pole do działania – i właśnie na podstawie diagnozy stanu kultury, która jest pierwszym etapem tworzenia Strategii, można wyznaczyć nowe kierunki działań.

 

Konsultacje społeczne

Odpowiedzialni za Strategię liczą na zaangażowanie w konsultacje projektu tego dokumentu. Dlaczego? Bo tylko mieszkańcy korzystający z dóbr kultury mogą powiedzieć co działa dobrze, co źle, czego jeszcze w mieście brakuje. Pracownicy instytucji mogą podzielić się własnymi obserwacjami wnętrza „organizmu”, wskazać obszary działań wymagające usprawnień, podzielić się doświadczeniami. Konsultacje to czas na wyrażenie zdania, twórczą dyskusję. Nasze zdanie ma znaczenie!

 

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje społeczne projektu prowadzone są w dwóch formach – spotkań grup tematycznych oraz pisemnej. Tematy spotkań są bardzo różnorodne, można uczestniczyć w dowolnej ilości spotkań grup tematycznych (każda z nich spotyka się dwa razy). Uwagi w formie pisemnej można cały czas przekazywać za pomocą formularza internetowego (<przekaż swoją opinię>).

Warsztatowe spotkania grup dotyczą pięciu obszarów tematycznych:

1. Współpraca międzysektorowa – jak stymulować współpracę instytucji kultury z partnerami zewnętrznymi? Jak promować Kraków jako miasto literatury?

2. Edukacja kulturalna – jak od małego wychowywać odbiorców kultury? Dylematy domów kultury – misyjność? Komercja?

3. Wsparcie artystów – czy wspierać artystów, czy konkretne projekty? Jak powinna wyglądać polityka miasta odnośnie posiadanej infrastruktury?

4. Kultura lokalnie – jak powinna się kształtować proporcja między małymi, lokalnymi wydarzeniami i wielkimi festiwalami? Jaka jest rola dzielnicy w promocji kultury?

5. Dostępność – jak powinny wyglądać strony internetowe instytucji? W jaki sposób zwiększyć dostępność kultury osobom niepełnosprawnym i obcokrajowcom?

Na spotkania grup zapraszamy wszystkich chętnych, mają one charakter otwarty. Wydany został także przewodnik dla uczestników konsultacji (<kliknij aby pobrać>).

Szczegółowy harmonogram spotkań grup tematycznych: <kliknij>
Więcej informacji dotyczących konsultacji oraz Strategii Rozwoju Kultury: <kliknij>