20.12.2022

Sensoryka dla Smyka

Sensoryka dla Smyka

zajęcia dla rodziców lub opiekunów z dziećmi do lat 3 pochodzących z Ukrainy

Główny cel zajęć to stymulowanie zmysłów i wspieranie rozwoju. W programie: zabawy sensomotoryczne, zabawy materiałami sypkimi i pachnącymi masami o różnych konsystencjach, tory przeszkód i inne atrakcje wspierające procesy integracji sensorycznej. Każde spotkanie przebiega według ram określających początek, aktywację, relaksację i zakończenie zajęć. Aktywności realizowane w trakcie zajęć mają różnorodny charakter, co sprawia, że każde dziecko odnajdzie w nich coś angażującego.  

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

—————————————————————

Сенсорика для малюка

заняття для батьків або опікунів з дітьми до 3 років з України

Основна мета занять – стимулювати органи чуття та підтримувати розвиток. У програмі: сенсомоторні ігри, ігри з сипучими матеріалами та ароматними масами різної консистенції, смуги перешкод та інші розваги, що підтримують процеси сенсорної інтеграції. Кожна зустріч проходить за певною структурою, яка включає початок, активізацію, розслаблення та кінець заняття. Всі заходи, які проводяться під час занять, мають різноманітний характер, а це означає, що кожна дитина знайде в них щось захоплююче і буде в них задіяна.

Дата проведення занять: 27 вересня 2022 (вівторок)
Час проведення занять:  12.00-13.00 та 14.30-15.30

Дата проведення занять: 6,13,20 Грудень 2022 (вівторок)
Час проведення занять:  14,00 та 14.50

Зал № 208 (вхід через гардероб № 207)
Вхід вільний

 

Інформація та записи:
Відділ освіти НЦК
e-mail: klubsupermama@nck.krakow.pl
тел: 12 644 02 66 внутрішній номер 35

Публічне завдання фінансується Дитячим Фондом Організації Об’єднаних Націй, ЮНІСЕФ

—————————————————————

Sensory Activities for Toddlers

classes for parents or guardians with children up to 3 years old from Ukraine

The main aim of classes is to stimulate the senses and support development. The program includes: sensorimotor activities, paying with loose parts and scented materials of various consistencies, obstacles courses and other entertainment which supports sensory integration processes. Each meeting has a certain structure that includes the beginning, activation, relaxation and end of the class. All the activities held during the classes have a diverse character, which means that every child will find something engaging in them.

Date of classes: September 27, 2022 (Tuesday)
Class hours: 12.00-13.00 and 14.30-15.30

Date of classes: December 6,13,20 2022 (Tuesday)
Class hours: 14.00 and 14.50

room 208 (entrance through the cloakroom 207)
free admission, booking required

Information and registration:
Department of Education of the NCC
e-mail: klubsupermama@nck.krakow.pl
phone number: 12 644 02 66 internal number 35 

 The public task is financed by the United Nations Children’s Fund UNICEF.

 

Wtorek, 27.09.2022, sala 208 (wejście przez salę 207)
godz. 12:00 - 13:00
godz. 14:30 - 15:30

Wtorek, 06.12.2022, sala 208 (wejście przez salę 207)
godz. 14:00
godz. 14:50

Wtorek, 13.12.2022, sala 208 (wejście przez salę 207)
godz. 14:00
godz. 14:50

Wtorek, 20.12.2022, sala 208 (wejście przez salę 207)
godz. 14:00
godz. 14:50