22.10.2020

Religia, filozofia, kultura: Masoneria – fakty i mity

Religia, filozofia, kultura: Masoneria – fakty i mity

WYDARZENIE ODWOŁANE

Tajemnice masonerii: „Masoni i iluminaci. Ateistyczny i liberalny nurt w masonerii francuskiej, włoskiej i amerykańskiej”

Wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro

 

Wiek XVII był wiekiem radykalnych przemian: światopoglądowych (encyklopedyści i filozofia Oświecenia), rewolucyjnych i ustrojowych (ustanowienie republiki francuskiej, zniesienie państwa kościelnego we Włoszech, ogłoszenie Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych). Według teorii spiskowych motorem tych wszystkich wydarzeń byli masoni i iluminaci. 

Tajny Zakon Iluminatów został założony 1 maja 1776 roku przez Adama Weishaupta w Bawarii.  Jego celem, według teorii spiskowych, była walka z religią, szczególnie z chrześcijaństwem i stworzenie nowego ładu światowego. Aby uniknąć prześladowań ze strony Kościoła i władz świeckich, Iluminaci ogłosili upadek zakonu i wtopili się w struktury masonerii, by po jakimś czasie ją zdominować. Tak, według teorii spiskowych, narodził się ateistyczny i liberalny nurt masonerii francuskiej i włoskiej. Istotą teorii spiskowych jest dowolny dobór faktów i ich interpretacja, co według historyków spłyca i fałszuje prawdziwy obraz tej epoki; niemniej jednak masoneria francuska i włoska, a także amerykańska, odstąpiły od tradycji sztuki królewskiej i przybrały radykalny liberalny i ateistyczny kierunek.

Poniedziałek, 20.04.2020, sala kameralna 203
godz. 18:00 - ZMIANA TERMINU WYDARZENIA – nowy termin: 22.10.2020 r.

Czwartek, 22.10.2020, sala kameralna 203
godz. 18:00 - WYDARZENIE ODWOŁANE

Bilet - 2 zł

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: EDUKACJA@NCK.KRAKOW.PL