09.12.2019

Religia, filozofia, kultura: Masoneria – fakty i mity

Religia, filozofia, kultura: Masoneria – fakty i mity

Tajemnice masonerii: „Alchemia duchowa w inicjacji masońskiej i w doktrynie”

Wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro

 

Doktryna filozoficzno-religijna masonerii kształtowała się w XVII i XVIII wieku pod silnym wpływem zwolenników legendarnego Zakonu Różowego Krzyża. Różokrzyżowcy przyjęci do lóż budowniczych (tzw. wolnomularstwa operatywnego), wnieśli idee hermetyczne, w których alchemia duchowa odgrywała nadrzędną rolę. Celem jej było doskonalenie duchowe i indywidualne poszukiwanie metafizycznej i moralnej prawdy w świecie ezoterycznych symboli. Powstała nowoczesna masoneria spekulatywna.

Najbardziej strzeżoną tajemnicą masonerii spekulatywnej był rytuał inicjacji – przyjęcie do grona braci. Inicjacja masońska była aktem duchowej przemiany, tzw. duchowej alchemii. Podobnie jak w starożytnej i średniowiecznej alchemii wierzono, że można  przetworzyć metale w złoto, tak w inicjacji masońskiej poprzez tajemne i szczegółowo przygotowane rytuały i symbole, dążono do dokonania przemiany duchowej, transmutacji – narodzin nowego człowieka. Od momentu przejścia inicjacji zakazane było opuszczanie bractwa i ujawnianie jego tajemnic. Rytuały i symbole masonerii pozostały tajemnicą do dzisiaj, i nadal wzbudzają wiele emocji.

Poniedziałek, 09.12.2019, sala kameralna 203
godz. 18:00

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: EDUKACJA@NCK.KRAKOW.PL