11.12.2019

Klub Super Mama – spotkanie: Jak zachować spokój wobec trudnych emocji małego dziecka

Klub Super Mama – spotkanie: Jak zachować spokój wobec trudnych emocji małego dziecka

Spotkanie z  psychologiem Marią Apanasowicz

Jak wspierać prawidłowy rozwój sfery emocjonalnej dziecka nie zakłócając go? Co wiemy o świecie przeżyć dzieci?
Podczas spotkania scharakteryzowany zostanie świat przeżyć człowieka oraz wskazane różnice w odczuwaniu emocji przez dorosłych i dzieci. Wykład będzie także okazją do refleksji jak dorośli reagują wobec objawianych przez najmłodszych trudnych przeżyć.

 

Maria Apanasowicz – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Krakowie. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Angażuje się w działalność rozwijającą kompetencje wychowawcze rodziców w ramach spotkań „Szkoły dla Rodziców” oraz prowadząc wykłady w instytucjach pozaszkolnych realizujących pracę dydaktyczno-kulturalną dla dzieci i dorosłych.

 

Klub Super Mama to miejsce spotkań, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Zapraszamy mamy z dziećmi na spotkania warsztatowe z zakresu pielęgnacji i wspierania rozwoju dziecka, zabaw podłogowych, przygotowania dziecka do kontaktu z wodą, psychologii, żywienia, stylizacji, fotografii, jogi i pierwszej pomocy. Klub funkcjonuje w ramach projektu „Kluby Rodziców” uruchomionego przez Urząd Miasta Krakowa, którego celem jest wspieranie rodzin z dziećmi oraz oczekujących na potomstwo.

Więcej o Klubie <kliknij>

Środa, 11.12.2019, sala 009
godz. 10:00

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 36
e-mail: KLUBSUPERMAMA@NCK.KRAKOW.PL