08.04.2019

Religia, filozofia, kultura: Jerozolima – miasto trzech religii

Religia, filozofia, kultura: Jerozolima – miasto trzech religii

Święte miasto Jerozolima pod panowaniem muzułmanów

Wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro

 

Od czasów zdobycia Jerozolimy przez Saladyna w 1187 roku Święte Miasto pozostawało w rękach muzułmanów. Kolejne wyprawy krzyżowe kończyły się niepowodzeniem. Ostatecznie w 1291 roku cała Palestyna weszła w skład sułtanatu Egiptu, w którym rządzili sułtani z dynastii mameluków, była we władaniu muzułmanów.

Chociaż europejscy chrześcijanie nie zrezygnowali z planowania kolejnych wypraw do Ziemi Świętej, musieli jednak pogodzić się z porażką i szukać innych rozwiązań. Wtedy też papież Mikołaj IV poprosił sułtana by pozwolił grupce łacińskich duchownych opiekować się Świętym Grobem. Papież wysłał do Jerozolimy braci z zakonu franciszkanów, którzy mieli podtrzymywać liturgię łacińską. W 1300 roku, w skutek interwencji króla Sycylii Roberta, franciszkanie otrzymali od sułtana kościół na górze Syjon, kaplicę Marii Magdaleny w Kościele Grobu Świętego i Grotę Narodzenia w Betlejem. Były to najświętsze miejsca dla chrześcijan, do których przybywały liczne pielgrzymki.

Poniedziałek, 08.04.2019, sala kameralna 203
godz. 18:00

Bilet - 2 zł

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: EDUKACJA@NCK.KRAKOW.PL