27.04.2017

Religia – Filozofia – Kultura: Samuel P. Huntington

Religia – Filozofia – Kultura: Samuel P. Huntington (1927 – 2008). Twórca teorii „zderzenia cywilizacji”

 

Wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro.

 

Książka Samuela Huntingtona „Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego”, opublikowana w 1997 roku, wywołała gorące polemiki wśród polityków i politologów w świecie zachodnim.

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z teorią zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona, politologa amerykańskiego, wykładowcy uniwersytetu Harvarda, zastępcy dyrektora Instytutu Studiów nad Wojnami i Pokojem  na Columbia Uniwersity, a także Dyrektora Centrum Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Harvarda. W okresie prezydentury Cartera Huntington był koordynatorem planowania bezpieczeństwa  w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Książka Huntingtona stała się jedną z najważniejszych pozycji, jakie ukazały się po upadku muru berlińskiego. Huntington twierdzi, że po okresie zimnej wojny, w którym dominowały konflikty ideologiczne, kształtuje się Nowy Porządek Światowy, w którym głównym źródłem konfliktów nie będą ideologie ani gospodarka ale konflikty kulturowe. Głębokie konflikty światowe będą powodowane przez konflikty  kulturowe. Pod powierzchnią globalizującego się rynku światowego i na pozór uniwersalnej kultury światowej, coraz gwałtowniej ścierają się ze sobą cywilizacje, których programem nie jest integracja lecz separacja. Huntington przewiduje, że zasadnicze spory w polityce światowej będą pojawiać się między narodami i grupami reprezentującymi różne cywilizacje. Kręgi cywilizacyjne różnią się kulturą, światopoglądem, różnymi systemami wartości, religią. Najbardziej ekspansywna  w czasach nowożytnych cywilizacja euroatlantycka obecnie zmierza do szerzenia dominacji kulturowej, propagując demokrację i wartości zachodnie – rządy prawa, wolność jednostki i prawa człowieka, tymczasem cywilizacje wschodnie – Indii, Chin, cywilizacja islamska – posiadają własną tradycję i  nie są skłonne do przekształceń w duchu cywilizacji zachodniej. Wysiłki Zachodu, by propagować idee indywidualizmu, liberalizmu, konstytucjonalizmu, państwa świeckiego, praw człowieka, równości, wolności, rządów prawa itp., wywołują reakcje przeciwko tym ideom i sprzyjają wzmocnieniu wartości lokalnych. Pojęcie  cywilizacji uniwersalnej jest wytworem Zachodu i nie jest akceptowane w innych kulturach, ilustrują to reakcje państw islamskich, które chętnie się modernizują ale odrzucają westernizację, do której są nastawieni wrogo. Huntington przewiduje, że w przyszłości dominacja zachodniej cywilizacji będzie słabnąć. Skutki tych przemian trudne są do przewidzenia. Książka Samuela Huntingtona „Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego” została wydana przez Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA  w 1997 roku oraz w 2007. Jest to pozycja ze wszech miar godna polecenia, zawiera bogaty materiał ilustrujący poglądy autora oraz zmusza do refleksji.

Czwartek, 27.04.2017, sala kameralna
godz. 18:00

Bilet - 2 zł

Dział Oświatowy
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: oswiatowa@nck.krakow.pl