Przyjdź na debatę o przyszłości krakowskiego transportu

Przyjdź na debatę o przyszłości krakowskiego transportu

Przed nami debata poprzedzająca zasadniczą część Krakowskiego Panelu Transportowego na temat przyszłości krakowskiego transportu z udziałem ekspertów Politechniki Krakowskiej. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 14 lutego.

Uczestnicy spotkania będą starali się odpowiedzieć na pytanie: „Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą wpływać na dalszy rozwój działań na rzecz zrównoważonego transportu?”.

Planowana debata jest wydarzeniem towarzyszącym Krakowskiemu Panelowi Transportowemu, w ramach którego już w marcu 2023 r., wylosowani mieszkańcy Krakowa będą podejmować kluczowe dla mieszkańców decyzje w obszarze zrównoważonego transportu.

W dyskusji mieszkańców będą wspierać eksperci Politechniki Krakowskiej, a w ramach rozmów poruszone zostaną następujące kwestie:

  • W jaki sposób możemy optymalizować przemieszczanie się po mieście?
  • W jaki sposób powinno zapewniać się miejsca parkingowe w mieście?
  • W jaki sposób możemy zmniejszyć emisję z transportu i zarządzać ruchem pojazdów na terenie Krakowa po domknięciu obwodnicy autostradowej?

Wyniki rozmów zostaną przedstawione panelistom i panelistkom w trakcie Krakowskiego Panelu Transportowego.

Debatę zaplanowano na wtorek, 14 lutego, o godz. 17.30 na Politechnice Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24, w budynku „Działownia”, w sali wykładowej 1/7, na I piętrze.

Czytaj więcej:
https://www.krakow.pl/aktualnosci/268154,26,komunikat,przyjdz_na_debate_o_przyszlosci_krakowskiego_transportu_.html?_ga=2.159062266.1951589993.1675666245-1316563626.1670247473

fot. Jan Graczyński