Konkurs na prowadzenie Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3 – 2023

Konkurs na prowadzenie Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3 – 2023

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”, w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Konkurs ma na celu wybór ofert w zakresie realizacji zadania publicznego „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. To wyjątkowe miejsca spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. To także miejsca, gdzie rodzice i opiekunowie mogą w przyjaznej atmosferze podzielić się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami, problemami związanymi z posiadaniem i wychowaniem dzieci oraz stworzyć nieformalne grupy wsparcia.

Konkurs organizuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
Termin realizacji zadania publicznego: 22 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji o konkursie:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa – BIP MK