03.10.2022

Pracownia

Pracownia

Pracownia to stała grupa, spotykająca się regularnie dwa razy w tygodniu na lekcjach tańca współczesnego. Zajęcia przeznaczone są dla tancerzy średnio zaawansowanych w technice tańca współczesnego. Na zajęcia zapraszamy osoby pełnoletnie, sprawne fizycznie, otwarte oraz chętne do poszukiwań w zakresie praktyki ruchu.

Członkowie Pracowni deklarują swoje uczestnictwo w zajęciach na cały sezon artystyczny. Regularne lekcje odbywają się od początku października do końca czerwca. Z dbałości o jakość i komfort zajęć, pierwszy miesiąc (październik) jest miesiącem na obustronną decyzję co do uczestnictwa w zajęciach przez cały sezon. Prowadzące grupy mają dzięki temu możliwość by poznać grupę oraz ewentualnie zasugerować przeniesienie do grupy o innym poziomie zaawansowania. Przez pierwszy miesiąc również uczestnicy mają szansę poznać prowadzącą, przebieg zajęć oraz podjąć decyzję o dalszej chęci uczestnictwa.

Zakres zajęć obejmuje zagadnienia takie jak: ciężar ciała, dynamika w ruchu, wykorzystanie pędu, przepływ ruchu, pracę z czasem i przestrzenią w tańcu, pracę z podłogą (floorwork) oraz pracę z oddechem. Lekcje będą składały się również z elementów tańca fizycznego oraz improwizacji grupowej i indywidualnej.

Uczestnicy w ramach zajęć rozwijają ogólną sprawność i mobilność ciała, koordynację, pamięć ruchową oraz pogłębiają świadomość swojego ciała. Osoby należące do grupy Pracownia będą zdobywać nowe umiejętności poprzez praktykę własną jak również pracę w parach/grupie. Ważnym elementem zajęć jest dzielenie się własnymi spostrzeżeniami z innymi uczestnikami grupy oraz wzajemna inspiracja. Dodatkowym celem zajęć jest rozbudzanie kreatywności oraz wzmacnianie samorozwoju w bezpiecznej przestrzeni wymiany.

Tancerze Pracowni mają również możliwość uczestnictwa w dodatkowych wydarzeniach takich jak spektakle i warsztaty organizowane w KCC na preferencyjnych warunkach.

Każdy tancerz Pracowni może liczyć na wsparcie Centrum w swoich działaniach artystycznych (dostęp do sali, wsparcie merytoryczne, konsultacje). Dla członków Pracowni udział w konkursie choreograficznym 3…2…1…TANIEC! jest bezpłatny. Tancerze Pracowni poza regularnymi lekcjami, uczestniczą także w wybranych projektach artystycznych realizowanych przez Krakowskie Centrum Choreograficzne.

Zajęcia są prowadzone przez Martę Wołowiec, Dominikę Wiak oraz gości.

 

BURZA
choreografia Marta Wołowiec
fot. Klaudyna Schubert

Dominika Wiak, Marta Wołowiec

zajęcia:

od 03.10.2022 do 21.06.2023, Studio KCC
poniedziałek, środa, 20:15 - 21:45 zajęcia dla osób od 18 r. ż.

140 zł - karnet miesięczny

Krakowskie Centrum Choreograficzne
telefon: 12 644 02 66 wew. 20
e-mail: kcc@nck.krakow.pl

podobne zajęcia