30.05.2022

Pracownia

Pracownia

Pracownia to stała grupa, spotykająca się regularnie dwa razy w tygodniu na technicznych lekcjach tańca współczesnego. Zajęcia przeznaczone są dla tancerzy średnio zaawansowanych w technice tańca współczesnego. Wymagana sprawność fizyczna, dobra koordynacja, zaangażowanie, punktualność, otwartość i gotowość.

Członkowie Pracowni deklarują swoje uczestnictwo w zajęciach na cały sezon artystyczny – zgrana grupa, wspierając się i wzajemnie mobilizując, szybciej robi postępy. Regularne lekcje odbywają się od początku października do końca czerwca. Zakres zajęć obejmuje zagadnienia techniczne takie jak: ciężar ciała, dynamikę w ruchu, wykorzystanie pędu, przepływ ruchu, impuls, realizację czasową w tańcu, zawieszenia, pracę w pionie i poza pionem, pracę z oddechem. Lekcje będą składały się również z elementów tańca klasycznego, tańca fizycznego oraz improwizacji grupowej i indywidualnej. Uczestnicy w ramach zajęć rozwijają koordynację i pamięć ruchową oraz pogłębiają świadomość swojego ciała. Członkowie Pracowni będą zdobywać nowe umiejętności poprzez praktykę własną oraz dzielenie się własnymi spostrzeżeniami z innymi uczestnikami grupy. 

Każdy tancerz Pracowni może liczyć na wsparcie Centrum w swoich działaniach artystycznych (dostęp do sali, wsparcie merytoryczne, konsultacje). Dla członków Pracowni udział w konkursie choreograficznym 3…2…1…TANIEC! jest bezpłatny.

Tancerze Pracowni poza regularnymi lekcjami, uczestniczą także w wybranych projektach artystycznych realizowanych przez Krakowskie Centrum Choreograficzne.

Zajęcia są prowadzone przez tancerki KCC: Martę Wołowiec, Dominikę Wiak oraz pedagogów gościnnych. 

 

BURZA
choreografia Marta Wołowiec
fot. Klaudyna Schubert

Dominika Wiak, Marta Wołowiec

zajęcia:

od 04.10.2021 do 22.06.2022, Studio KCC / sala C-4
poniedziałek, środa, 20:00 - 21:30 zajęcia dla osób od 18 r. ż.

120 zł - karnet miesięczny

Krakowskie Centrum Choreograficzne
telefon: 12 644 02 66 wew. 20
e-mail: kcc@nck.krakow.pl

podobne zajęcia