30.06.2021

Pracownia

Pracownia

Od 1 lutego 2021 prowadzone są próby grupy Pracownia do spektaklu kończącego sezon 2020/21.

Pracownia to stała grupa, spotykająca się regularnie dwa razy w tygodniu na technicznych lekcjach tańca współczesnego. Zajęcia przeznaczone są dla tancerzy średnio zaawansowanych.

Wymagana sprawność fizyczna, dobra koordynacja, zaangażowanie, punktualność, otwartość i gotowość! Zakres zajęć obejmuje zagadnienia techniczne takie jak: ciężar ciała, dynamikę w ruchu, wykorzystanie pędu, przepływ ruchu, impuls, realizację czasową w tańcu, zawieszenia, pracę w pionie i poza pionem, pracę z oddechem. Lekcje będą składały się również z elementów tańca klasycznego, tańca fizycznego oraz improwizacji grupowej i indywidualnej. 

Członkowie Pracowni deklarują swoje uczestnictwo w zajęciach na cały sezon artystyczny – zgrana grupa, wspierając się i wzajemnie mobilizując, szybciej robi postępy. Regularne lekcje odbywają się od początku października do końca czerwca, natomiast dodatkowo członkowie Pracowni mogą być zapraszani do udziału w projektach. Tancerze biorą udział w spotkaniach, prezentacjach i jamach improwizacyjnych, które mają poszerzyć ich wiedzę o tańcu i teatrze oraz stworzyć teoretyczne podłoże do pracy na sali, a następnie na scenie. Postępy tancerzy Pracowni są na bieżąco monitorowane i indywidualnie omawiane na zakończenie każdego semestru. Dodatkowo, uczestnicy zajęć mogą korzystać z sali do pracy nad własnymi etiudami i projektami w wyznaczonych godzinach.

Agata Moląg, Marta Wołowiec, Monika Świeca

zajęcia:

od 05.10.2020 do 30.06.2021, Studio KCC / sala C-4
poniedziałek, środa, 20:00 - 21:30 zajęcia dla osób od 18 r. ż.

120 zł - karnet miesięczny

Krakowskie Centrum Choreograficzne
telefon: 12 644 02 66 wew. 20
e-mail: kcc@nck.krakow.pl

podobne zajęcia