28.05.2024

Pracownia

Pracownia

Pracownia to stała grupa, spotykająca się regularnie dwa razy w tygodniu na lekcjach tańca współczesnego. Zajęcia przeznaczone są dla tancerzy średniozaawansowanych w technice tańca współczesnego. Na zajęcia zapraszamy osoby pełnoletnie, sprawne fizycznie, otwarte oraz chętne do poszukiwań w zakresie praktyki ruchu.

Zakres zajęć obejmuje zagadnienia takie jak: ciężar ciała, dynamikę w ruchu, wykorzystanie pędu, przepływ ruchu, pracę z czasem i przestrzenią w tańcu, pracę z podłogą (floorwork) oraz pracę z oddechem. Lekcje będą składały się również z elementów tańca fizycznego oraz improwizacji grupowej i indywidualnej.

Uczestnicy w ramach zajęć rozwijają ogólną sprawność i mobilność ciała, koordynację, pamięć ruchową oraz pogłębiają świadomość swojego ciała. Osoby należące do grupy Pracownia będą zdobywać nowe umiejętności poprzez praktykę własną jak również pracę w parach/grupie. Ważnym elementem zajęć jest dzielenie się własnymi spostrzeżeniami z innymi uczestnikami grupy oraz wzajemna inspiracja. Dodatkowym celem zajęć jest rozbudzanie kreatywności oraz wzmacnianie samorozwoju w bezpiecznej przestrzeni wymiany.

Pedagożki zdecydują w trakcie sezonu o ewentualnej formie jego zakończenia w postaci pokazu/lekcji otwartej.

 

BURZA
choreografia Marta Wołowiec
fot. Klaudyna Schubert

Regulamin
Karolina Graca, Aleksandra Honza

zajęcia:

od 03.10.2023 do 20.06.2024, Studio KCC
wtorek, czwartek, 19:30 - 21:00

160 zł - opłata miesięczna

Krakowskie Centrum Choreograficzne
telefon: 12 644 02 66 wew. 20
e-mail: kcc@nck.krakow.pl

podobne zajęcia